Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №6 - завантажитиДо 90-річчя Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Етнос. Культура
Матеріали і розвідки
Трибуна молодого дослідника
Рецензії. Архівні матеріалиДо 90-річчя Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Шевчук Оксана, Студенець Наталія Ювілейна конференція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України с. 7

Етнос. Культура

Беценко Тетяна Природа імпровізаційного творення текстів народних дум (лінгвістичний аспект) с. 13
Новак Валентина Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) с. 22
Матошевич Андреа Від "Vagine dentate" до "домашньої" версії "стахановства": аспекти міфологічної гірничої справи с. 31
Вархол Надія Михайло Сірий - останній "пророкувач Псалтиря" на Пряшівщині с. 42
Швидкий Сергій Дикорослі трави в народній медичній культурі населення Української Слобожанщини (друга половина XX - початок XXI століття) с. 45
Васянович Олександр Знакові функції килимів околичної шляхти Житомирщини с. 53
Шаповал Лариса Весільне печиво в Опішні наприкінці XX - на початку XXI століття с. 57

Матеріали і розвідки

Гудченко Зоя Родинний дар цілительства с. 62
Виткалов Сергій Заслужений майстер народної творчості України Орися Рябунець с. 67
Зелез-Бучик Марія Народний майстер з Колиндян с. 70
Іваневич Лілія До історії сакральних символів подільських вишитих рушників с. 73
Петренко Валентина Доля криворізьких кобзарів с. 82

Трибуна молодого дослідника

Маліков Василь Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках с. 87
Піскун Олена До проблеми етнонаціональної ідентифікації студентської молоді Слобожанщини (за результатами соціологічного дослідження) с. 93
Пуківський Юрій Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків с. 99
Маховсъка Світлана Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині в першій половині XX століття с. 106

Рецензії. Архівні матеріали

Гальченко Сергій Не судилося здійснитися... с. 113
Іваннікова Людмила Фундаментальне монографічне дослідження фольклору XX століття с. 119
Ткаченко Борис Щоб серце раділо, щоб пам'ять жила с. 124
Аронецъ Мирослав Нове мистецтвознавче дослідження с. 126