Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №1 - завантажитиЗ історії та теорії етнології
Розвідки й матеріали
Експедиційні дослідження
Трибуна молодого дослідника
РецензіїЗ історії та теорії етнології

Грица Софія Роль транслітерації в рецепції словесно-музичних текстів фольклору в мовноспорідненому середовищі с. 7
Артюх Лідія Стародубщина: екскурс у минуле і стан сучасної етнографії краю с. 17
Мартинова Марина Російська етнологія на зламі віків (дослідницька діяльність Інституту етнології та антропології ім. М. М. Миклухо-Маклая Російської академії наук) с. 25
П’ятаченко Сергій Елементи регіональної етнокультури в ранній романтичній прозі Пантелеймона Куліша с. 38
Іваннікова Людмила Володимир Данилов – дослідник фольклору і фольклористики Півдня України с. 43

Розвідки й матеріали

Клочко Любов Золота етнографія Скіфії (верхній фриз пекторалі з кургану Товста Могила) с. 51
Черемський Костянтин Сприйняття традиційного кобзарського виконавства в середовищах студіюючої молоді міста Харкова с. 61
Прігарін Олександр Духовні вірші росіян-старообрядців на Дунаї як історичне джерело: постановка питання та тексти с. 66
Карпенко Ольга Сорочка Марії Максимович с. 75

Експедиційні дослідження

Бідношия Юрій, Бондаренко Галина, Буйських Юлія, Величко Тетяна, Соболєва Олена, Таран Олена Етнокультурна спадщина козацького краю с. 79
Федорович Надія Сонце в системі астрономічних уявлень і вірувань українського народу (за матеріалами записів у селах Уманського та Маньківського районів Черкаської області) с. 89
Сіренко Сергій Рибальські знаряддя Південної Слобожанщини (за матеріалами польових досліджень 2009 і 2011 років) с. 96

Трибуна молодого дослідника

Маховська Світлана Ієрархія весільних чинів Слобожанщини кінця ХІХ – 80-х років ХХ століття: проблеми трансформації с. 104
Момот Тіна Асиміляція чи маргіналізація: сільська молодь у великому місті с. 111

Рецензії

Мушкетик Леся Багатотомне синтетичне видання з угорської етнографії с. 118
Вахніна Леся У руслі актуальних проблем сучасної фольклористики с. 121
Іваннікова Людмила Перше монографічне дослідження стрілецьких пісень с. 124