Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №6 - завантажитиУкраїнський етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності й етнокультурні взаємовпливи
Розвідки та матеріали
З експедиційних досліджень
Трибуна молодого дослідника
Рецензії та повідомленняУкраїнський етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності й етнокультурні взаємовпливи

Артюх Лідія Звичаєві заборони, пов’язані з хлібом: традиції і сучасне побутування с. 7
Величко Тетяна Вплив поліетнічного середовища на систему харчування українців Криму с. 15
Щербак Інна Поліконфесійність закарпатського села: релігія та етнічність с. 22
Боса Любов До питання формування регіональної ідентичності поліетнічного населення Степової України с. 30
Курінна Марина Весільна обрядовість Запорізького регіону: міжетнічні взаємовпливи (за матеріалами етнографічних досліджень українського та чеського населення Запорізької області) с. 38

Розвідки та матеріали

Іваннікова Людмила Обрядовість і фольклор Південно-Східної Волині у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття (Заславський і Старокостянтинівський повіти) с. 46
Коваль-Фучило Ірина До сторіччя виходу фольклорного збірника Іларіона Свенціцького та Володимира Гнатюка с. 51
Балушок Василь Етнічні стереотипи в політичній культурі українців: до проблеми формування с. 58
Буйських Юлія Міфологічні уявлення в повсякденному житті сучасних українців: теоретико-методологічні аспекти вивчення с. 64

З експедиційних досліджень

Поріцька Ольга Найновіші експедиційні матеріали з усної історії: долі й шляхи українців-переселенців з Польщі с. 73
Гудченко Зоя Архітектурно-ландшафтний образ Косівщини (за польовими дослідженнями) с. 83

Трибуна молодого дослідника

Сіренко Сергій Рибальська господарська культура українсько-білоруського порубіжжя: за матеріалами Ратнівського району Волинської області с. 94
Литвинчук Наталія Особливості розвитку ковальського ремесла в містах і селах Сумщини (друга половина хіх – початок ххі ст.) с. 100

Рецензії та повідомлення

Микитенко Оксана Міжнародний симпозіум з фольклорних наративів с. 109
Вахніна Леся Нові дослідження білоруських фольклористів с. 112
Таран Олена Українці Башкортостану: погляд у минуле с. 114