Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №2 - завантажитиУкраїнський етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності й етнокультурні взаємовпливи
Розвідки та матеріали
Рецензії та оглядиУкраїнський етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності й етнокультурні взаємовпливи

Курочкін Олександр Етнічна мозаїка сучасної святкової культури України с. 7
Борисенко Валентина Трансформація весільного обряду протягом століття (на прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині) с. 15
Бондаренко Галина До питання збереження локального типу традиційної культури в поліетнічному середовищі (на прикладі українських сіл Вільнюського району Литви) с. 27
Боса Любов Особливості етнокультурних взаємин населення Південної Наддніпрянщини (за умов модернізаційних перетворень у ХІХ–ХХ століттях) с. 34
Боряк Олена Етнокультурні взаємодії в умовах українсько-білоруського пограниччя (на матеріалах поховально-поминальної обрядовості Чернігівського Полісся) с. 43
Щербак Інна Міжконфесійні практики в етнічно змішаних поселеннях Закарпаття с. 54
Поріцька Ольга Культурні взаємовпливи в традиційному родинному побуті поліетнічного середовища Закарпаття с. 61
Васянович Олександр Українсько-єврейські етнокультурні паралелі (за матеріалами народного метеокалендаря) с. 69
Буйських Юлія Міфологічні уявлення українців Півдня: іноетнічні впливи с. 78
Конвай Валентина Етнокультурна специфіка транснаціональних шлюбів (на матеріалах України та Італії) с. 85
Гудченко Зоя Традиційна сільська забудова в Україні (трансформації та іноетнічні впливи) с. 94
Таран Олена Трансформація архаїчних елементів передпоховального циклу українців та росіян Північної Миколаївщини с. 100
Величко Тетяна Міжкультурні взаємовпливи в традиційній культурі населення Криму (на прикладі українських поселень) с. 105

Розвідки та матеріали

Бідношия Юрій Діалектні тексти закордонних українців як джерельна база етнографічних студій с. 112
Курінна Марина Система поховальної обрядовості в контексті етнічної ідентичності чехів Півдня України (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) с. 126
Ткаченко Віктор Рукописна спадщина Василя Кравченка про походження крашанки та писанки с. 133
Щербій Григорій Сучасна культура життєзабезпечення населення великого міста с. 139
Кононенко Наталя Етнокультура українців Казахстану с. 145

Рецензії та огляди

Мархайчук Наталія Повернення велетня с. 156
Мушкетик Леся Синтетичне дослідження з етнології Закарпаття с. 160
Бідношия Юрій Мовна політика в Україні очима австрійського славіста с. 163