Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №2 - завантажитиДо 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка
Розвідки та матеріали
З історії розвитку етнографічної думки
Рецензії
Круглий стіл
НекрологДо 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка

Михед Павло Тарас Шевченко в російській критиці (1840-1861) с. 6
Розсоха Людмила Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині с. 13

Розвідки та матеріали

Віга Дюла Українці-русини в Бодрогкьозі: етнографічні відомості з ХІХ-ХХ століть про русинів Угорщини с. 21
Артюх Лідія Україна у Європі. Етнокультурні паралелі (на матеріалах народного харчування) с. 29
Курочкін Олександр Європейські мандри різдвяних "ясел" (до історії вертепу) с. 39
Боса Любов Особливості традиційного природокористування в ландшафтах Південної Наддніпрянщини: трансформаційні та деформаційні процеси с. 46
Гудченко Зоя Заселення та забудова українського села Мусаїт у Молдові с. 56
Буйських Юлія Освоєння міфологічного дискурсу дитячою міською субкультурою: медіумічні практики с. 64
Васянович Олександр Метеосхожість "єврейських кучок" з українськими святами с. 75

З історії розвитку етнографічної думки

Борисенко Валентина Долі кореспондентів Етнографічної комісії ВУАН крізь призму історії. Кость Брезкун с. 84
Паньків Михайло Український шляхтич за походженням, музеєзнавець за освітою і діяльністю, краєзнавець за покликанням (до 80-річчя від дня народження Петра Арсенича) с. 91

Рецензії

Супрун-Яремко Надія Відроджений ляльковий вертеп с. 94
Ткаченко Віктор Традиційне і новаторське у львівському писанкарстві с. 97

Круглий стіл

Сучасна ситуація в Україні очима етнолога с. 100
Дружні голоси із зарубіжжя с. 150

Некролог

Марія Петрівна Загайкевич с. 153
Summaries с. 155