Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №2 - завантажитиЗ історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Семінар про перспективи підготовки кадрів з народознавства та координацію дослідницької діяльності
Workshop on the Prospects of Ethnological Personnel Training and Research Work Coordination

Архівні матеріали
Archival Materials

Трибуна молодого дослідника
A Tribune of a Young Researcher

Ювілеї. Наукові та мистецькі події
Jubilees. Scientific and Artistic Events
З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Паладі-Ковач Аттіла
Paládi-Kovács Attilla
Куди прямує європейська етнографічна наука?
Where does the European Ethnography Head For?
с. 7
Борисенко Мирослав
Borysenko Myroslav
Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду
Ethnology of Modernity in Ukraine: Experience and Lessons of the Soviet Period
с. 23
Семінар про перспективи підготовки кадрів з народознавства
та координацію дослідницької діяльності
Workshop on the Prospects of Ethnological Personnel Training
and Research Work Coordination
с. 32

Архівні матеріали
Archival Materials

Скрипник Ганна
Skrypnyk Hanna
Народознавчі дослідження Опанаса Бежковича - вченого з Кубані
Ethnological Studies by Opanas Bezhkovych, a Scholar from Kuban
с. 53
Бежкович Афанасий
Bezhkovych Afanasiy
К вопросу заселения Кубани и современный этнический состав края
On the Issue of the Kuban Settlement and the Land's Modern Ethnic Composition
с. 75

Трибуна молодого дослідника
A Tribune of a Young Researcher

Онуфрійчук Катерина
Onufriychuk Kateryna
Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50-80 ті роки ХХ століття)
Historiography of Studying the Urban Wedding Rites in Ukraine (1950s-1980s)
с. 93
Воробєй Ольга
Vorobiei Olha
Жіночий одяг 60-80­х років ХХ століття (за експедиційними матеріалами сіл Поділля)
Women's Clothes of the 1960s-1990s (After the Expeditionary Materials of the Podillia Villages)
с. 103

Ювілеї. Наукові та мистецькі події
Jubilees. Scientific and Artistic Events

Мушинка Микола
Mushynka Mykola
Йосиф Вархол - український музейник і фольклорист у Словаччині
Josyf Varkhol, a Ukrainian Museum Worker and Student of Folklore in Slovakia
с. 113
Микитенко Оксана
Mykytenko Oksana
Четверті міжнародні шевченківські читання в Каневі
IVth International Shevchenko Recitation in Kaniv
с. 118
Головко Олександр
Holovko Oleksandr
Відрядження до Кишинева: результати та подорожні спостереження
An Academic Mission to ChiȘinău: Results and Itinerary Observations
с. 120
Ямборко Ольга
Yamborko Olha
"Тіні забутих предків": нехудожні аспекти знаковості (до 50­річчя створення фільму)
IShadows of Forgotten Ancestors: Non­Artistic Aspects of Significance (On the Occasion of the 50th Anniversary of the Film)
с. 124
Корусь Олена
Korus Olena
"Грації та блазні" Ольги Рапай
Graces and Buffoons of Olha Rapay
с. 129
Summaries с. 131