Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №5 - завантажитиЗ історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Архівні матеріали
Archival Documents

З експедиційних досліджень
From the Field Studies

Некролог
Obituary

Резюме
Summaries
З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Майборода Олександр
Mayboroda Oleksandr
Імперії та етнічність: кризи взаємних впливів
Empires and Ethnicity: the Crises of Mutual Influences
с. 7
Сушко Валентина
Sushko Valentyna
Локальні варіації української традиційної культури Слобожанщини
Local Variations of Slobozhanshchyna’s Ukrainian Traditional Culture
с. 18
Пономарьова Ірина
Ponomariova Iryna
Специфічні риси в системі харчування греків Приазов’я
Specific Features in the Alimentary System of the Cis-Azov Greeks
с. 24
Кімакович Ірина
Kimakovych Iryna
«Життєвий світ» і «фольклор» («дотеоретичний досвід», «народне знання»): до питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур
Lebenswelt and Folklore (Pre-Theoretical Experience, Folk Knowledge): On the Issue of the Phenomenological Method of Studying Modern Folkloric Consciousness of Various Subcultures
с. 38
Артюх Аліна
Artiukh Alina
Міф і пізнання (маніфест когнітивної відносності)
Myth and Cognition (A Manifesto of Cognitive Relativity)
с. 48

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Дєдуш Олексій
Diedush Oleksiy
До питання про релятивістські теорії нації
On the Issue of Relativistic Theories of Nation
с. 59
Пісклова Ірина
Pisklova Iryna
Особливості обробки танцювального фольклору (на прикладі сучасних постановок)
Peculiarities of Dancing Folklore Treatment (By Way of Example of Modern Productions)
с. 64

Архівні матеріали
Archival Documents

Прокопів Даниїла
Prokopiv Danyyila
Спогади про Любов Суху
Reminiscences on Liubov Sukha
с. 71
Суха Любов
Sukha Liubov
Мисливство
Hunting
с. 74
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
Невідома спадщина Андрія Ярошевича
An Unknown Heritage of Andriy Yaroshevych
с. 86
Ярошевич Андрей
Yaroshevich Andriey
Материалы по истории каменотесного промысла на Украине
Materials on History of Ukrainian Stonecutting
с. 88

З експедиційних досліджень
From the Field Studies

Бондаренко Галина, Бех Микола, Таран Олена
Bondarenko Halyna, Bekh Mykola, Taran Olena
Національна кухня в контексті запитів сучасного ринку
National Cuisine in Context of Modern Market Requirements
с. 96
Боса Любов, Журавльова Анастасія, Перегінчук Тарас
Bosa Liubov, Zhuravliova Anastasiya, Perehinchuk Taras
«Мамай-фест» як ритуал у просторі сучасного міста
Mamay-Fest as a Ritual in Modern Urban Space
с. 104

Некролог
Obituary

Вікторія Арсенівна Юзвенко
Viktoriya Arsenivna Yuzvenko
с. 109

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
с. 111