Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №5 - завантажитиІнформація про авторів
Information about Authors

Актуальні проблеми сучасної етнології
Topical Problems of Modern Ethnology

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Архівні матеріали
Archival Materials

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Хроніка
Chronicle

Резюме
Summaries
Інформація про авторів
Information about Authors

Інформація про авторів
Information about Authors
с. 5

Актуальні проблеми сучасної етнології
Topical Problems of Modern Ethnology

Борисенко Мирослав
Borysenko Myroslav
Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920–1950х роках
Destruction of Traditional Toponymical Space: Renaming Policy in Ukraine in the 1920s through 1950s
с. 7
Долгочуб Валентин, Петрова Наталія
Dolhochub Valentyn, Petrova Nataliya
Прояви локальності в позаакадемічній реконструкції української традиційної культури
Displays of Locality in the Extra-Academic Reconstruction of the Ukrainian Traditional Culture
с. 18
Новак Ірина
Novak Iryna
Ставлення українців до подій на Донбасі: у пошуках цивілізаційної межі
Attitude of Ukrainians to the Donbas Developments: In the Pursuance of a Civilization Boundary
с. 23

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Подобєд Олена
Podobied Olena
Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини
Religious Holidays in the Life of Ukrainian Displaced Persons in Postwar Germany
с. 40
Хінкова Соня
Khinkova Sonia
Сучасний «імпорт» ідентичностей серед помаків у Болгарії
Modern Importation of Identities among the Bulgarian Pomaks
с. 45

Архівні матеріали
Archival Materials

Село Преслав Коларовского района на Мелитопольщине
The Village of Preslav in Kolariv District, Melitopolshchyna
с. 56
Сауляк Богдан
Sauliak Bohdan
Невідома спадщина репресованого дослідника: стаття Якова Риженка «Українські скрині»
An Unknown Heritage of an Investigator Subjected to Repression: Yakiv Ryzhenko’s Article The Ukrainian Chests
с. 72
Риженко Яків
Ryzhenko Yakiv
Українські скрині
The Ukrainian Chests
с. 73

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Бех Катерина
Bekh Kateryna
Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування
Nuptial Pastry: Traditional Presentations and New Practices of Regale
с. 90
Щибря Володимир
Shchybria Volodymyr
Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця ХІХ – середини ХХ століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень)
Headdresses and Hairstyles of the Population of Cherkasy District (Cherkasy Region) of the Late XIXth to mid-XXth Centuries: Traditions and Local Features (After the Auctorial Field Studies)
с. 96

Хроніка
Chronicle

Бондаренко Галина, Полек Тіна
Bondarenko Halyna, Polek Tina
Проблеми радянськості в сучасному науковому дискурсі
The Sovietness Problem in Modern Scientific Discourse
с. 102
Мушкетик Леся
Mushketyk Lesia
VIII Міжнародний угрознавчий конгрес
VIIIth International Congress of Hungarian Studies
с. 109
Боса Любов
Bosa Liubov
«Дзяды» в культурній пам’яті білорусів
Dziady in the Belarusian Cultural Memory
с. 112
Косицька Зінаїда
Kosytska Zinayida
VI Міжнародний симпозіум «Мистецтво вирізування: форма і колір»
VIth International Workshop The Art of Paper Cutting: Forms and Colours
с. 115

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
с. 117