Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №3 - завантажитиІнформація про авторів
Information about Authors

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Рецензії. Події
Reviews. Events

Резюме
Summaries
Інформація про авторів
Information about Authors

Інформація про авторів
Information about Authors
c. 5

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Глушко Михайло
Hlushko Mykhaylo
Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України
Nadsiannia: Localization and Scope of This Ukrainian Ethnographic Region
c. 7
Сополига Мирослав
Sopolyha Myroslav
Українці Словаччини: історико­етнографічний аспект
Slovakian Ukrainians: A Historical-Ethnographic Aspect
c. 16
Скляр Володимир
Skliar Volodymyr
Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени)
Demographic Potential and Ethno­Linguistic Structure of Population of the Donbas (Ukraine­Subordinated and Occupied Terrains)
c. 24

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Мушкетик Леся
Mushketyk Lesia
Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування)
Image of On Activities of the Institute of Ethnographic Research of the Hungarian Academy of Sciences (On the Occasion of the 50th Anniversary)
c. 39
Радович Роман
Radovych Roman
З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі
From History of Folk Construction: Traditional Techniques of Roof Covering on the Territory of Polissia
c. 53
Стішова Наталія
Stishova Nataliya
Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво­обрядовій культурі
Long­Standing Ukrainian Feast of St. Simeon Stylites within Conventional Customary and Ritual Culture
c. 67
Курочкін Олександр
Kurochkin Oleksandr
Підцензурні компоненти традиційного весілля українців
Censored Components of Traditional Ukrainian Wedding
c. 77
Герасько Марина
Herasko Maryna
Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII століття
Architecture of the XVIIIth­Century Baturyn Government Buildings
c. 84
Фігурний Юрій, Шкіра Микола, Шкіра Людмила
Fihurnyi Yuriy, Shkira Mykola, Shkira Liudmyla
Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність
Traditions of the Green Week and the Ritual of Erecting the Vikha on Pereyaslavshchyna: The Past and Contemporaneity
c. 98

Рецензії. Події
Reviews. Events

Коваль­Фучило Ірина
Koval-Fuchylo Iryna
Про затоплені села в польській етнології [Рец.: Godyn M. Opowiesc o utraconej wsi Maniowy. Studium z antropologii pamieci / Maria Godyn. - Krakуw : Polska Akademia Umiejetnosci, 2015. - 168 s. - (Monografie Komisji Etnograficznej, t. 1)]
Polish Ethnology's Studies on Inundated Rural Settlements [Review: Godyn M. Opowiesc o utraconej wsi Maniowy. Studium z antropologii pamieci / Maria Godyn. - Krakуw : Polska Akademia Umiejetnosci, 2015. - 168 s. - (Monografie Komisji Etnograficznej, t. 1)]
c. 110
Роїк Вадим
Royik Vadym
Пам'ять, яка продовжує життя
Life-Extending Memory
c. 113

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
c. 119