Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №4 - завантажитиІнформація про авторів
Information about Authors

До славного ювілею
On the Occasion of Glorious Anniversary

З історії науки
From History of Science

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

З етнографії східних і південних земель України
From Ethnography of Ukrainian Eastern and Southern Lands

До топонімічних витоків сучасних перейменувань
On the Issue of Toponymical Origins of Modern Renaming

Архівні матеріали
Archival Materials

Рецензії
Reviews

Резюме
Summaries
Інформація про авторів
Information about Authors

Інформація про авторів
Information about Authors
c. 5

До славного ювілею
On the Occasion of Glorious Anniversary

Життя під сузір'ям науки (до 80­річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка)
Life under the Scientific Constellation (On the Occasion of the 80th Anniversary of Birthday of the NASU Academician Vitaliy Skliarenko)
c. 7

З історії науки
From History of Science

Кожолянко Георгій
Kozholianko Heorhiy
Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія
Raimund Friedrich Kaindl and Ukrainian Ethnography
c. 13
Кожолянко Олександр
Kozholianko Oleksandr
Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в ХІХ столітті
Ethnographic Studies of Yuriy Fedkovych and Hryhoriy Kupchanko in the XIXth Century
c. 19

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Сергійчук Володимир
Serhiychuk Volodymyr
Шляхи формування української ідентичності і державності: автохтонне хліборобство та глибока духовність
Ways of Ukrainian Identity and Statehood Formation: Indigenous Farming and Deep Spirituality
c. 26
Балушок Василь
Balushok Vasyl
Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття)
Peculiarities of Economic Activity of Sevriuks (XIVth to XVIIth Centuries)
c. 41
Каспяровіч Галіна
Kaspiarovich Halina
Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў
Ethno­Cultural Heritage of the Belarusians in Context of Modern Belarusian Culture
c. 51
Отрошко Любов
Otroshko Liubov
Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині
Traditional Elements of Ukrainian Ethnoculture in Christening Ceremony on Kozelechchyna
c. 57
Коцур Юлія
Kotsur Yuliya
Народні ремесла та промисли Роменщини в 20-30­х роках ХХ століття
Folk Crafts and Trades of Romenshchyna in the 1920s-1930s
c. 70

З етнографії східних і південних земель України
From Ethnography of Ukrainian Eastern and Southern Lands

Віхрова Тетяна
Vikhrova Tetiana
Традиційно-побутова культура Білокуракинщини: локальний варіант слобожанської культури (перша половина XX століття)
Folkways Culture of Bilokurakynshchyna: A Local Variation of the Slobozhanshchyna Culture
c. 78
Забудкова Ольга
Zabudkova Olha
Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці XIX - на початку XX століття
Monopolistic Trends in the Crimea and Donbas Salt Industries in the Late XIXth to Early XXth Centuries
c. 88

До топонімічних витоків сучасних перейменувань
On the Issue of Toponymical Origins of Modern Renaming

Бідношия Юрій
Bidnoshyya Yuriy
Назва річки Інгул як пам'ятка мови та етнічної історії
The Name of the Ingul River as a Monument of Language and Ethnic History
c. 94

Архівні матеріали
Archival Materials

Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами
Ethnographic Profile of Slobozhanshchyna according to Archival Materials
c. 96

Рецензії
Reviews

Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Меморат, усне оповідання чи героїчний епос ХХ століття? (на перетині усної історії та фольклористики) [Рец.: Яворівщина у повстанській боротьбі: розповіді учасників та очевидців / записав і упорядкував Євген Луньо. - Яворів; Львів : Растр­7, 2015. - Т. 2. - 1080 с.]
Memorate, Oral Narrative, or Heroic Epic of the XXth Century? (At the Intersection of History and Folklore Studies) [Review: Yavorivshchyna within the Insurgent Fight: Relations of Participators and Eyewitnesses / Recorded and Compiled by Yevhen Lunio. - Yavoriv ; Lviv : Raster­7, 2015. - Vol. 2. - 1080 pp.]
c. 108

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
c. 115