Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №2 - завантажитиСтудії з історії науки та етнокультури українців
Studies on History of Science and Ethno-Culture of Ukrainians

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

З експедиційних досліджень
From the Field Studies

Огляди. Рецензії. Хроніка
Surveys. Reviews. Chronicle

Інформація про авторів
Information аbout Authors
Студії з історії науки та етнокультури українців
Studies on History of Science and Ethno-Culture of Ukrainians

Чумаченко Віктор
Chumachenko Viktor
Енергія творення: до історії кубанської етнографії
Creative Energy: Towards the History of Kuban Ethnography
С. 5
Авраменко Анатолій
Avramenko Anatoliy
Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави
Ukrainian Historical and Memorial Atlases as a Means of Historical Truth Dissemination and Building of State’s Positive Image
С. 10
Ямборко Ольга
Yamborko Olha
Пошуки «національного стилю» як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття
Searching for a National Style as a Socio-Cultural Phenomenon in the Early-XXth-Century Ukrainian Society
С. 18
Коцан Василь
Kotsan Vasyl
Народне взуття Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття
Folk Footgear of Transcarpathia in the XIXth to Early to Mid-XXth Centuries
С. 24

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Сергійчук Володимир
Serhiychuk Volodymyr
Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років
Disregard of Domestic Archives as an Evidence of Deficiency of Studies on the 1932–1933 Genocidal Famine
С. 35
Новак Ірина
Novak Iryna
Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення
Internally Displaced People in Ukraine: Homecoming Intentions
С. 55
Каспяровіч Галіна
Kaspiarovich Halina
Сучасныя сельскія пасяленні і жыллё беларусаў (канец ХХ – пачатак XXI стагоддзя)
Modern Rural Settlements and Habitations of the Belarusians (Late XXth to Early XXIst Centuries)
С. 64

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Юрченко Віталіна
Yurchenko Vitalina
Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі Слобожанщини)
Modern Manifestations and Transformations of Traditional Forms of Ukrainians’ Trade Activities in the XXth to Early XXIst Centuries (Exemplified by Slobozhanshchyna)
С. 77
Пожоджук Дмитро
Pozhodzhuk Dmytro
Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір’я
Livestock Trade of the Volynians: Customs and Beliefs
С. 88

З експедиційних досліджень
From the Field Studies

Іванчишен Віталій, Юрченко Віталіна
Ivanchyshen Vitaliy, Yurchenko Vitalina
Нотатки зі щоденника етнолога (польові дослідження в Хмельницькій та Чернівецькій областях)
Notes from an Ethnologist’s Diary (Field Studies in Khmelnytskyi and Chernivtsi Regions)
С. 96
Гавриленко Вікторія
Havrylenko Viktoriya
Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: від сватання до неділі (с. Ямне Великописарівського району Сумської області)
Traditional Wedding of the Mid-XXth-Century Over Vorskla Lands: From Matchmaking until Sunday (Yamne Village of Velyka Pysarivka District, Sumy Region)
С. 98

Огляди. Рецензії. Хроніка
Surveys. Reviews. Chronicle

Король Василь
Korol Vasyl
Рукописний збірник замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпатської області
Handwritten Charm Collection from the Stebnyi Village of Rakhiv District, Transcarpathian Region
С. 110
Коваль-Фучило Ірина
Koval-Fuchylo Iryna
Ще раз про західні землі польщі в післявоєнний період [Рец.: Halicka B. Polski Dziki Zachod. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948 / Tlum.: Aleksandra luczak. – Krakow 4 s.]
Once More on the Postwar Polish Western Lands [Review: Halicka B.Polski Dziki Zachod. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza 1945– 948 / Translated by Aleksandra luczak. – Krakow : TAWPN Universitas, 2015. – 434 pp.]
С. 114
Косицька Зінаїда
Kosytska Zinayida
Відкриття виставки Ірини Токарської «Автопортрет зі Львова»
Opening Day of Iryna Tokarska’s Exhibition A Self-Portrait from Lviv
С. 120

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
С. 123