Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №5 - завантажитиТрагічні сторінки української історії (на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років)
Tragic Columns of Ukrainian History (Commemorating the 1932-1933 Holodomor-Famine Victims)

Актуальні україністичні студії: нові смисли та інтерпретації
Topical Ukraine-Related Studies: New Senses and Interpretations

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Інформація про авторів
Information аbout Authors
Трагічні сторінки української історії (на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років)
Tragic Columns of Ukrainian History (Commemorating the 1932-1933 Holodomor-Famine Victims)

Сергійчук Володимир
Serhiychuk Volodymyr
Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932-1933 років
School Statistics as a Significant Source to Ascertain a Number of Losses during the Holodomor-Genocide of 1932-1933
С. 5
Нові видання Володимира Сергійчука про Голодомор 1932-1933 років
New Editions of Volodymyr Serhiychuk on the 1932-1933 Holodomor-Famine

С. 16
Борисенко Валентина
Borysenko Valentyna
Усні свідчення киян про геноцид 1932-1933 років: "Найбільше вмирали діти…"
Kyivans' Oral Evidences on the Genocide of 1932-1933: Children Were Dying Above All…
С. 17
Стасюк Олеся
Stasiuk Olesia
Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками
Advantages and Faults in the Holodomor Theme Explaining by Foreign Researchers
С. 28
Сокіл Василь
Sokil Vasyl
Презентаційні розмисли: фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні
Presentational Reflections: Folkloric Prose on the XXth-Century Famines in Ukraine
С. 40

Актуальні україністичні студії: нові смисли та інтерпретації
Topical Ukraine-Related Studies: New Senses and Interpretations

Глушко Михайло
Hlushko Mykhaylo
Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису "Этнографическое обозрение" (1889-1916)
Descriptions of Ukrainians' Traditional Material Culture in the Columns of The Ethnographic Review Periodical (1889-1916)
С. 45
Єкельчик Сергій
Yekelchyk Serhiy
Просторова історія: українська перспектива
Spatial History: A Ukrainian Perspective
С. 59
Дяків Володимир
Diakiv Volodymyr
Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження
Christian Religiousness in the Ukrainians' Traditional Calendar Rites: Investigational Aspects
С. 66
Шевчук Тетяна
Shevchuk Tetiana
З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії
From the History of the 1920s Academic Projects: Kateryna Hrushevska's Collaboration with the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
С. 74
Колодій Христина
Kolodiy Khrystyna
Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам'яті
Imprinting as a Systemic Mechanism of the National Memory Formation
С. 80

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка)
A Historiographer of Kuban Ukrainian Folklore Studies (To the Anniversary of Viktor Chumachenko's Death)
С. 87
Боса Любов
Bosa Liubov
Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017-2018 років)
Belarusians on Territories of Steppe Ukraine: Peculiarities of Their Cultural Adaptation and Identity Maintenance (After the 2017-2018 Field Materials)
С. 103
Щербань Анатолій
Shcherban Anatoliy
Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року
Pottery of the Village of Tsvitne after the Materials of the Mykhaylo Diachenko's 1928 Study
С. 113

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
С. 119