Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


1, 2, 3
"Народна творчість та етнологія" №3 - завантажитиЗ історії та теорії науки
From the History and Theory of Science

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

З наукового життя
On Scientific Activities

З архівних джерел
From Archival Sources

Рецензії та огляди
Reviews and Surveys
З історії та теорії науки
From the History and Theory of Science

Глушко Михайло
Hlushko Mykhaylo
"Материяли до українсько-руської етнольоґії" - історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку)
Materials for the Ukrainian-Ruthenian Ethnology, A Historic Edition of the Shevchenko Sceintific Society in Lviv (On the Occasion of the 120th Anniversary of the Publication's Start)
с. 5
Темченко Андрій
Temchenko Andriy
Семантика тілесних "двійників" у міфологічних уявленнях слов'ян
Semantics of Corporeal Twins in Slavonic Mythological Concepts
с. 25
Тупчієнко Микола
Tupchiyenko Mykola
Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов'ян і сучасних східнослов'янських народів
Semantic Parallels in Symbolical System of Legumes, Cereals, and Iron in Conceptions of Ancient Slavs and Modern Eastern Slavonic Nations
с. 36

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Даниленко Олександр
Danylenko Oleksandr
Повернення історико-культурних цінностей в Україну: здобутки та перспективи
Return of Historical and Cultural Values to Ukraine: Achievements and Prospects
с. 44
Гавриленко Вікторія
Havrylenko Viktoriya
Окремі звичаї післянедільного святкування весілля на Сумщині (середина - третя чверть ХХ століття)
Some Customs of After-Sunday Wedding Celebrations in Sumy Region (the Mid to Third Quarter of the XXth Century)
с. 52

З наукового життя
On Scientific Activities

Юрченко Віталіна, Волковічер Тетяна
Yurchenko Vitalina, Volkovicher Tetiana
Науково-практичний семінар "Соціокультурний розвиток децентралізації: старий / новий досвід українських громад"
Theoretical and Practical Workshop Socio-Cultural Development of Decentralization: Old / New Experience of Ukrainian Communities
с. 61
Бевз Тетяна
Bevz Tetiana
Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки
Specificity of Putting Decentralization Reform into Practice in Ukrainian Regions: Achievements and Blunders
с. 65
Горбатюк Микола
Horbatiuk Mykola
Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Вінницької області)
Decentralization and Regional Political Йlites (Exemplified by Vinnytsia Region)
с. 76

З архівних джерел
From Archival Sources

Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Вінницької області)
[Archival Material]. Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings of the M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the NAS of Ukraine, Fund 1-7, Unit of Issue 707, 143 Sheets
с. 89

Рецензії та огляди
Reviews and Surveys

Руда Тетяна
Ruda Tetiana
[Огляд] Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… - В зелен-листі червона троянда… Кримськотатарська народна пісня кохання : поетичні тексти / упоряд., автор вступ. статті О. Гуменюк, пер. з кримськотатарської В. Гуменюк. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2018. 320 с.
[Survey] Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… - A Red Rose Has Grown Amidst Verdure… A Crimean Tartar Folk Love Song: Poetic Texts (compiled and prefaced by O. Humeniuk, translated from Crimean Tatar by V. Humeniuk). Kyiv: M. Rylskyi IASFE, NAS of Ukraine, 2018. 320 pp.
с. 114
Ярова Аліна
Yarova Alina
[Огляд] Фокс К. Спостерігаючи за англійцями. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 608 с.]
[Survey] Foks K. Observing the English People. Lviv: Staryi Lev Publishing House, 2018. 608 pp.
с. 117