Повернутись до журналу2017 рiк №3

Шевченкознавчі праці Юрія Ступака

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
П’ятаченко Сергій
Стор.:
7-11
УДК:
82.09:821.161.2Шев
Бібліографічний опис:
П’ятаченко, С. (2017) Шевченкознавчі праці Юрія Ступака. Народна творчість та етнологія, 2 (366), 7–11.

Автор

П’ятаченко Сергій

кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 

Шевченкознавчі праці Юрія Ступака

 

Анотація

У статті розглянуто науковий доробок сумського вченого Юрія Ступака, у якому особливе місце посідає дослідження творчої спадщини Тараса Шевченка в широкому історико-літературному контексті. Окрема увага приділена працям ученого, у яких він аналізує малярську спадщину Т. Шевченка, педагогічне спрямування його «Букваря» та зв’язки поета з Сумщиною.

Юрій Ступак залишив понад 300 наукових праць. Серед його зацікавлень – шевченкознавство, фольклористика, дитяча література, міжлітературні зв’язки, образотворче мистецтво. Узагальненням шевченкознавчих студій стали підготовлені вченим до «Шевченківського словника» (Київ, 1976) статті «Букварь Южнорусский», «Крамськой», «Крайнюков», «Красножон», «Кролевець», що підсумували його напрацювання та авторські відкриття.

Паралельно із шевченкознавчими студіями розвивалися фольклористичні наукові інтереси Ю. Ступака. Цінність оприлюднених фактів і авторських міркувань ученого часто й до сьогодні не втратили своєї актуальності.

 

Ключові слова

Тарас Шевченко, Юрій Ступак, Сумщина, шевченкознавство, фольклор, краєзнавство, педагогічні погляди.

 

Список використаних джерел

 1. Балаян В. Дослідник вірменського живопису. Сумщина. 1998. 29 січня.
 2. Березовський І. П. Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і проблематика. Київ : Наукова думка, 1968. 343 c.
 3. Білецький О. І. Українське літературознавство за сорок років (1917–1957). Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. 64 с.
 4. Вертій О. І. Острівець українського духу. Червоний промінь. 1996. 27 грудня.
 5. Охріменко П. П. Стан і завдання вивчення українсько-білоруських зв’язків. Матеріали Першої наукової конференції по вивченню українсько-білоруських зв’язків. Гомель, 1969.
 6. Петров Г. Т. Неспокій. Червоний промінь. 1981. 23 липня.
 7. Рильський М. Т. Рецензія на кандидатську дисертацію Ю. Ступака «Слов’янська тема в українській літературі 40–50-х років ХІХ століття». Державний архів Сумської області. Ф. Р 7443. Оп. 1. Спр. 229. 5 арк.
 8. Ричалка М. О. В. Духнович – педагог і освітній діяч. Братислава : Словацьке вид-во худ. літератури, 1959. 90 с.
 9. Ступак Ю. П. Книги обласних видавництв про Шевченка. Літературний журнал. 1940. № 6. С. 121–122.
 10. Ступак Ю. П. Крамськой і Україна. Київ : Мистецтво, 1971. 52 с.
 11. Ступак Ю. П. Листи до І. С. Абрамова. Державний архів Сумської області. Ф. Р 7443. Оп. 1. Спр. 60. 6 арк.
 12. Ступак Ю. П. Славянская тема в украинской литературе 40–50‑х годов ХІХ века : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. Киев, 1952. 16 с.
 13. Ступак Ю. П. Т. Г. Шевченко. Білецький Д. М., Ступак Ю. П.Українська дитяча література. Київ : Радянська школа, 1963. С. 60–70.
 14. Ступак Ю. П. Т. Г. Шевченко і народна педагогіка. Народна творчість та етнографія. 1964. № 2. С. 85–88.
 15. Ступак Ю. П. Українські народні пісні з рукописного пісенника XVIII ст. Матеріали та коментарі І. С. Абрамова. Народна творчість та етнографія. 1959. № 3. С. 112–117.
 16. Ступак Ю. П. Фольклор у «Букваре южнорусском» Т. Г. Шевченка. Народна творчість та етнографія. 1962. № 4. С. 91–95.
 17. Ступак Ю. П. Шевченко і Герцен. Література в школі. 1951. № 5. С. 27–31.