Повернутись до журналу2017 рiк №4

Українці Словаччини: історико­етнографічний аспект

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сополига Мирослав
Стор.:
16-23
УДК:
39(437.6=161.2)
Бібліографічний опис:
Сополига, М. (2017) Українці Словаччини: історико-етнографічний аспект. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 16–23.

Автор

Сополига Мирослав – доктор історичних наук, професор, директор Музею української культури у Свиднику (Словаччина)

 

Українці Словаччини: історико­етнографічний аспект

 

Анотація

У статті досліджено етнічну історію українців Словаччини як автохтонної національної меншини, розглянуто різні наукові теорії щодо походження закарпатських українців, їх національного самовизначення. Проаналізовано чинники впливу на розвиток української спільноти Словаччини (політичні, конфесійні, мовні), розглянуто етнодиференціюючі явища народної матеріальної та духовної культури. У статті констатується українська етнічна належність корінного населення Пряшівщини.

 

Ключові слова

українці Словаччини, етнічна історія, політичне русинство.

 

Список використаних джерел

 1. Бача Ш., Ковач А., Штець М. Чому, коли і як? Відповіді на основні питання з життя українців Чехословаччини. Пряшів, 1967.
 2. Большая советская энциклопедия. Москва, 1973. Т.14.
 3. Головацкий Я. О. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва, 1878. Т. І.
 4. Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат XV–XVIII ст. Київ, 1976.
 5. ГошкоЮ. Г., Поріцький А. Я. Поїздка на Пряшівщину. Народна творчість та етнографія. 1963. № 2.
 6. Історія та культура Лемківщини. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Свидник, 2013. № 27.
 7. КрасовськийІ. Матеріальна культура лемків. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Свидник ; Пряшів, 1988. № 13. С. 301–362.
 8. Латта В. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Свидник ; Пряшів, 1991.
 9. Лелекач Н. О принадлежности Закарпатья к Киевской Руси в Х–ХV ст. Советское Закарпатье. 1950. № 151.
 10. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження : у 2 т. / Інститут народознавства НАН України. Львів, 1998–1999.
 11. Макушенко П. И. Народное деревянное зодчество Закарпатья (ХVІІІ – начало ХХ века). Москва, 1976.
 12. Мельник В. М., Шишкина Е. В. Ранняя этническая история южных славян. Запорожье, 1978.
 13. Муравьев А. Б., Самаркин В. В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V–ХVІІІ вв.). Москва, 1973.
 14. Народы европейской части СССР. Москва, 1964. Т. 1.
 15. 15. Наулко В. И., Миронов В. В. Культура и быт украинского народа. Киев, 1977.
 16. Райнфусс Р. Народная архитектура лемков. Карпатский сборник. Москва, 1972.
 17. Сополига М. До питань етнічної ідентифікації та сучасних етнічних процесів українців Пряшівщини. Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. 2001. № 22. С. 208–236.
 18. Сополига М. До питань етнічної ідентифікації та сучасних етнічних процесів українців Пряшівщини. Українці-русини : етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку/ [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2013. С. 454–487.
 19. СополигаМ. До проблеми етногенезу української меншини Словаччини. Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2013. С. 351–371.
 20. Сополига М., Гостиняк С. Презентація Олександра Духновича в СНМ – Музеї українсько-руської культури у Свиднику. Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. Братислава, 2005. № 23. С. 129–134.
 21. Українська радянська енциклопедія. Київ, 1962.
 22. Федака П. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ–ХХ століть. Ужгород: Гражда, 2005.
 23. Haraksim Ľ. Ksociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867. Bratislava, 1961.
 24. Hủsek J. Národopisná hranica mezi Slováki a Karpatorusy. Bratislava, 1925.
 25. KwileckiA. Łemkovie. Warszawa, 1974.
 26. MenсlV. Lidová architektúra v Československu. Academia / Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1980.
 27. Niderle L. Rukověť slovanských starožitnosti. Praha, 1953.
 28. Podolák J. Niektoré problémy porovnávacieho štúdia ľudových kultúr karpatskej oblasti. Ľudová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 1972.
 29. Sičynśkyj V. Dřevěne stavby v karpatské oblasti. Praha, 1940.
 30. Varsík B. Osídlenie Košickej kotliny z osobitným zreteľom na celé východné Slovensko a horné Potisie. Bratislava, 1977.
 31. Varsík B. Osídlenie Košickej kotliny. Bratislava, 1964.