Повернутись до журналу2017 рiк №4

Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скляр Володимир
Стор.:
24-38
УДК:
314.117:[341.223.14+341.221](477.62)
Бібліографічний опис:
Скляр, В. (2017) Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени). Народна творчість та етнологія, 3 (367), 24–38.

Автор

Скляр Володимир – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)

 

Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени)

 

Анотація

У статті визначено територіальні та демографічні втрати України внаслідок гібридної війни, розв’язаної Росією у 2014 році. На основі аналізу статистичних матеріалів установлено визначальні ознаки етномовного складу населення підпорядкованих Україні й окупованих теренів Донбасу.

 

Ключові слова

Україна, Донбас, гібридна війна, окуповані й вільні від окупації терени, чисельність та етномовний склад населення, українці, росіяни, етнічні меншини (крім росіян), україномовне та російськомовне населення.

 

Список використаних джерел

 1. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. Доповідь / авт. кол.: Е. М. Лібанова, О. І. Амоша, В. П. Вишневський та ін. Київ : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2015. 167 с.
 2. Всеукраїнський перепис населення 2001 року.
 3. Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України: матеріали Круглого столу / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ, 22 вересня 2015 року / [голов. ред. Г. А. Скрипник]. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2015. 276 с.
 4. До другої річниці агресії Росії проти України (20 лютого 2016 року) / Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2016. 32 с.
 5. Донбас в етнополітичному вимірі / Котигоренко В., Калакура О., Рафальський О. таін. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.
 6. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. Київ : НІСД, 2015. 474 с.
 7. Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини. Київ : Кліо, 2016. 720 с.
 8. Куромія Х. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–1990‑і роки. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 510 с.
 9. Лібанова Е. Чому саме Донбас став місцем національної трагедії? Пошук неполітизованої відповіді на політичне питання. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. № 5–6 (79–80). С. 4–55.
 10. 10.Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) : монографія. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 188 с.
 11. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі. Національна доповідь / [Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін.]. Київ : НАН України, 2015. 363 с.
 12. Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь / редкол.: О. О. Рафальський, В. О. Котигоренко, М. І. Панчук. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 268 с.
 13. СмолійВ. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь. Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. 616 с.
 14. Смолій В. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка). Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. 66 с.
 15. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : колективна монографія / за ред. О. Задорожнього. Київ : КІС, 2014. 1016 с.