Повернутись до журналу2017 рiк №4

Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Мушкетик Леся
Стор.:
39-52
УДК:
001.32(439):39.001.891
Бібліографічний опис:
Мушкетик, Л. (2017) Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50-ліття заснування). Народна творчість та етнологія, 3 (367), 39–52.

Автор

Мушкетик Леся – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування)

 

Анотація

У статті показано сучасний стан і наукову діяльність Інституту етнографічних досліджень Центру гуманітарних наук Угорської академії наук, який цьогоріч святкує своє 50‑ліття. Описано його структуру та етапи розвою, головні напрями, наукові досягнення на терені етнографії і фольклористики, основні публікації, серед яких – синтетичні багатотомні видання, монографічні серії тощо. З’ясовано внесок окремих учених, названо резонансні конференції, міжнародні проекти, зокрема, у межах співробітництва з ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Ключові слова

Інститут етнографічних досліджень, УАН, напрями, етнологія, фольклористика, видання, монографії, персоналії, співробітництво.

 

Список використаних джерел

 1. Балог Б. Передумови, можливості й перспективи досліджень сучасності: міркування щодо діяльності і планів Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук. Народна творчість та атнологія. 2010. № 1. С. 88–94.
 2. Мушкетик Л. Г. Багатотомне синтетичне видання з угорської етнографії [рец.:] Magyar néprajz nyolc kötetben. Budapest : Akadémiai K., 1988–2011. K. I–VIII. Народна творчість та етнологія. 2012. № 1. С. 118–121.
 3. Мушкетик Л. Г. Дослідження звичаїв та обрядів в сучасній Угорщині. Народна творчість та етнологія. 2011. № 1. С. 131–135.
 4. Мушкетик Л. Г. Національні меншини Угорщини в період європейської інтеграції. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. Київ : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2006. С. 251–260.
 5. Мушкетик Л. Г. Cлавістичні студії в Угорщині: історія розвитку та сучасний стан. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2014. 401 с.
 6. Мушкетик Л. Г. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, публікації. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2017. 400 с.
 7. Мушкетик Л. Г. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ : Український письменник, 2013. 496 с.
 8. Паладі-Ковач А. Етнографічна картографія в Угорщині. Народна творчість та етнографія. 2006. № 4. С. 59–65.
 9. Паладі-Ковач А. Куди прямує європейська етнологічна наука. Народна творчість та етнологія. 2015. № 2. C. 7–23.
 10. Скрипник Г. А. З історії угорської етнографії та українсько-угорських наукових зв’язків. Народна творчість та етнографія. 2006. № 4. С. 5–11.
 11. Сучасна зарубіжна етнологія : Антологія. Київ, 2011.
 12. Balogh B. Koncepció az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos programjának megvalósítására. 2008. P. 1–12 (kézirat).
 13. Balogh B., Вorsos B. A magyar néprajztudomány jelene (Intézmények – tudományközi kapcsolatok). 2006. URL : www.matud.if.hu/06.html.
 14. Balogh B., Fülemile Á. Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Budapest : Akadémiai K., 2004. 274 p.
 15. Borsos B. Dunántúl, Kisalföld, Alföld: A magyar népi kultúra régiói Budapest : M-érték Kiadó, 2011. 406 p.
 16. 1100 történeti monda / gyűjt Bosnyák S. Budapest : MTA Néprajzi Kutatóіntézet, 2001. 471 p. (Folklór Archivum 20).
 17. Falu a városban : az angyalföldi OTI-telep : Dokumentumok és néprajzi tanulmányok / szerk. Juhász K. Budapest : LʼHarmattan MTA BTK Néprajztudományi Intézete, 2012. 270 p.
 18. Folklórés irodalom / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 544 р.
 19. Folklórés nyelv / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 2010. 571 р.
 20. Folklórés történelem / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K.,
 21. Folklórés vizuális kultúra / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 2007. 616 р.
 22. Folklórés zene / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 2009. 517 р.
 23. Hármas határok néprajzi nézetben / szerk. Turai T.; Mészáros Cs. Budapest : MTA BTK NTI, 2015. 218 p.
 24. Hármas határok néprajzi értelmezésben / szerk. Turai T. Budapest : MTA BTK NTI, 2015. 296 p.
 25. 7th SIEF-Conference : Times. Places. Passages (аpr. 23–28, 2001). Budapest, 2003.
 26. Ноppál M. Sámánok Eurázsiában. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. 268 p.
 27. Hoppál M., Csonka-Takács E. Ethnology in Hungary – Institutional Background. Budapest : European Folklore Institute, 2001. 96 p.
 28. Juhász K. Meg is mosakodjál : Magyar népi tisztálkodás a XX században. Budapest : Timp K., 2006. 240 p.
 29. Kapitány Á., Kapitány G. Magyarságszimbólumok. Budapest : Európai Folklór Intézet, 2002. 328 р.
 30. Kriza I. A Mátyás-hagyomány évszázadai. Budapest : Akadémiai K., 2007. 241 р.
 31. Magyar Népmesekatalógus (MNK). Budapest : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1978. 2001. K. 1–10.
 32. Magyar Néprajzi Lexikon (MNL). Budapest : Akadémiai K., 1977. K. 1. A– 752 p. ; 1979. K. 2. F–Ka. 752 p. ; 1980. K. 3. K–Né. 752 p. ; 1981. K. 4. N–Szé. 672 p. ; 1982. K. 5. Sz–Zs. 645 p.
 33. Magyar Néprajz nyolc kötetben. Budapest : Akadémiai K., 1988–2011.
 34. Magyar Z. Rákóczi a néphagyományban:Rákóczi és a kuruc kor mondavilága. Budapest : Osiris K., 360 p.
 35. Mikos É. Árpád pajzsa : A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX században. Budapest : L’Harmattan ; MTA NK ; PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2010. 347 р.
 36. Musketik L. Mátyás király a kárpátaljai népi prózában. Erdélyi reneszánsza. Kolozsvár, 2009. K. 1. P. 210–218.
 37. Musketik L. Magyar motivumok a kárpátaljai népi prózában. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából. 2004. № 5. P. 174–203.
 38. Musketik L. A «sors» fogalmának verbalizációja a Kárpátok ukrán és magyar nyelvű meséiben. Ethnographia. 2013. 124. Р. 453–470.
 39. Nagy I. The Catalogue of Hungarian Aetiolоgical Legends. Artes Populares. 1995. 16–17. P. 592–597.
 40. Nagy Zs. K. «Reformatus magyar vagyok...» Vallási kisebbség, felekezeti kultúra, nemzeti identitás összefüggései a magyar reformátusok között. Előzetes kérdések és feltevések egy kérdőíves kutatás kapcsán. Ethno-lore. 2014. XXXI. P. 7–71.
 41. Paládi-Kovács A. Tájak, népek, népcsoportok : Válogatott tanulmányok. Budapest : Akadémiai K., 412 p.
 42. Paládi-Kovács A. Ukrán szorványosok a Zempléni-hegyvidék falvaiban. Népi Kultura – Népi Tarsadalom. 1973. № 7. P. 23–31.
 43. Paládi-Kovács A. Ipari táj : Gyárak, bányák, műhelyek népe a XIX–XXszázadban. Budapest : Akadémiai K., 328 p.
 44. Sárkány M. Kalandozások a XX századi kulturális antropológiában. Budapest : L’Harmattan, 2000. 150 p.
 45. Szemerkényi Á. Szólások és közmondások. Budapest : Osiris К., 2009. 1461 p.
 46. Szilágyi M. Családtörténet két hangra : Személyes vallomások a tiszafüredi parasztos vonásokkal átszőtt kispolgári életvitel és a ХХ századi változó hatalmak sorsszerű találkozásáról. Budapest : Bölcsészettudományi Kutató Központ. Néprajztudományi Intézet, 2014. 180 p. (Folklór Archivum 23).
 47. Szilágy M. Halászóparasztok, halászati vállalkozók : Történеti források és elemzések. Budapest : L’Harmattan & MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2002. 230 р.
 48. Тatrai Zs. A pünkösdnek jeles napján… Pünkösd a XIX–XX századi magyar néphagyományban. Budapest : Акаdémiai K., 2010. 304 p.
 49. Történelem és emlékezet : Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadsághárc 150 évfordulója alkalmából / szerk. és előszót irta Kríza I. Budapest : Néprajzi Társaság, 1998. 330 p.
 50. Veres P. Mérföldkövek a magyar őstörténetben. Budapest : Napkút K., 2009. 160 p.