Повернутись до журналу2017 рiк №4

Підцензурні компоненти традиційного весілля українців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Курочкін Олександр
Стор.:
77-83
УДК:
392.5(=161.2)
Бібліографічний опис:
Курочкін, О. (2017) Підцензурні компоненти традиційного весілля українців. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 77–83.

Автор

Курочкін Олександр – доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв

 

Підцензурні компоненти традиційного весілля українців

 

Анотація

У статті наголошується потреба уважно проаналізувати розважально-ігрову програму традиційного весілля українців, яка включає в себе, зокрема, «сороміцькі» обряди, пісні, ігри й танці. Вивчення цих явищ народної культури тривалий час гальмувалося через переслідування політичної, церковної та моральної цензури.

 

Ключові слова

весілля, язичництво, християнство, гра, пісня, танець, обрядова еротика.

 

Список використаних джерел

 1. Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Санкт-Петербург, 1903. Ч. І. От обряда к песне. ХХХ, 392 с.
 2. Бандурка. Українські сороміцькі пісні. Київ : Дніпро, 2001. 280 с.
 3. Варганова В. Сексуальное в свадебном обряде. Русский эротический фольклор / / сост. и науч. ред А. Топоркова. Москва, 1995. С.149–156.
 4. ВасютинскийФ. Поучение 1‑е на Новый год против уличных свадебных увеселений. Прибавление к «Черниговским епархиальным известиям». 1883. № 7. Часть неофициальная.
 5. Вишенський І. Книжка. Українська література ХІV–ХVІ ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 306–377.
 6. Вишенський І. Твори. Київ : Дніпро, 1986. 247 с.
 7. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. Студії з української етнографії та антропології. Київ, 1995. С. 219–323.
 8. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Репринт. издание 1913 и 1916 года. Москва, 2000.
 9. Грушевський М. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. Т. l / упоряд. В. В. Яременко ; авт. передм. П. П. Кононенко ; приміт. Л. Ф. Дунаєвської. Київ : Либідь, 1993. 392 с.
 10. Еремина В. И. Проблемы поэтики у А. Н. Веселовского. Русский фольклор. Ленинград, 1979. Т.ХІХ. Вопросы теории фольклора. С. 126–146.
 11. Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті. Київ : Наукова думка, 1971.
 12. Іларіон, митрополит. Християнські вірування українського народу. Вінніпег, 1981.
 13. Києво-Печерський патерик. Київ, 1991.
 14. Літопис руський/ пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич. Київ : Дніпро, 1989. XVI + 591 с.
 15. Лотман Ю., Успенский Б. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси. Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–167.
 16. Нидерле Л. Славянские древности. Москва, 1956.
 17. Українські сороміцькі пісні/ упорядкування, передмова, примітки канд. філол. наук М. М. Красикова. Харків : Фоліо, 2003.
 18. Успенский Б. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. Москва, 1996. С. 9–107.
 19. ЯщуржинскийХр. Свадьба малорусская как религиозно-бытовая драма. Киевская старина. 1896. Т. 55. Ноябрь. С. 234–273.
 20. Folklore de L’Ukraine: Usages contes et légends, chansons, proverbеs et jurons. Kryptadia. 1898. Vol.5. P. 1–182.
 21. Folklore de L’Ukraine. Kryptadia. 1902. Vol.8. P. 303–398.
 22. Hnatjuk V. Die Brautkammer – Eine Episode aus den ukrainischen Hochzeitbräuchen. Anthropophyteia. 1909. Bd. 6. S. 113–149.