Повернутись до журналу2017 рiк №4

Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Фігурний Юрій, Шкіра Микола, Шкіра
Стор.:
98-109
УДК:
398.332.2(477.41)
Бібліографічний опис:
Фігурний, Ю., Шкіра, М., Шкіра, Л. (2017) Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 98–109.

Автори

Фігурний Юрій – кандидат історичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Шкіра Микола – завідувач Науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Шкіра Людмила – завідувач науково-дослідного відділу «Музей народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

 

Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність

 

Анотація

У статті розглянуто традиції святкування Зелених свят і обряду встановлення віхи на Переяславщині. Проаналізовано етнографічні джерела та матеріали власних досліджень і встановлено важливість збереження й дальшого розвитку українських етнокультурних традицій.

 

Ключові слова

Переяславщина, Зелені свята, віха, обряди, ідентичність, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

 

Список використаних джерел

 1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. Москва, 1868. Т. ІІ. 784 с.
 2. Балушок В. Г., Бондаренко Г. Б., Боряк О. О., Горленко В. Ф., Гребінь І. Ф., Конвай В. Д., Курочкін О. В., Ніколаєва Т. О., Пономарьов А. П., Сироткін В. Н., Скрипник Г. А., Сніжкова І. А., Щербій Г. С. Традиційно-побутова культура народів України. Методичні рекомендації по збиранню польового етнографічного матеріалу з питань розвитку трудового життя, громадського та сімейного побуту, обрядовості / упоряд. А. П. Пономарьов. Київ, 1989. 68 с.
 3. Борисенко В. К. Прогресивні народні традиції в збагаченні радянського способу життя. Київ, 1986. 344 с.
 4. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. Київ, 2000. 192 с.
 5. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ : Оберіг, 1993. 592 с.
 6. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов, 1897. Вып. 2. 390 с.
 7. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Київ, 1993. Т. І. 392 с.
 8. Записав Ю. С. Фігурний 05.06.2017 р. від корінної жительки м. Переяслава-Хмельницького Шкіри ЛюдмилиМиколаївни, 1970 р. н. (дівоче прізвище Харченко).
 9. Записав Ю. С. Фігурний 24.06.2017 р. від корінної жительки м. Переяслава-Хмельницького Шкіри ЛюдмилиМиколаївни, 1970 р. н. (дівоче прізвище Харченко).
 10. Записала Л. М. Шкіра 01.06.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Шабеті ЛюбовіБогданівни, 1968 р. н.
 11. Записала Л. М. Шкіра 05.06.2017 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Ігнатенка МиколиВасильовича, 1958 р. н.
 12. Записала Л. М. Шкіра 10.06.2012 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Кочубей ОльгиПетрівни, 1961 р. н.
 13. Записала Л. М. Шкіра 12.03.2011 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Циганка ІванаПетровича, 1946 р. н.
 14. Записала Л. М. Шкіра 17.12.2014 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Васько ГанниСеменівни, 1945 р. н.
 15. Записала Л. М. Шкіра 20.03.2014 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Свитка МиколиСтепановича, 1955 р. н., народився в с. Трахтемирів Переяслав-Хмельницького району.
 16. Записала Л. М. Шкіра 20.05.2017 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Бутника ПетраВасильовича, 1950 р. н.
 17. Записала Л. М. Шкіра 20.05.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Чередніченко Лідії Сергіївни, 1947 р. н. (дівоче прізвище Кузьменко).
 18. Записала Л. М. Шкіра 21.05.2012 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Годліної ЛарисиОлексіївни, 1954 р. н.
 19. Записала Л. М. Шкіра 23.05.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Аврамич ЛюбовіМиколаївни, 1950 р. н. (дівоче прізвище Животок), народилася в м. Березані Баришівського району.
 20. Записала Л. М. Шкіра 23.06.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Пільх ІриниВіталіївни, 1962 р. н.
 21. Записала Л. М. Шкіра 30.11.2012 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Доброгорської ГанниВасилівни, 1965 р. н.
 22. Записала Л. М. Шкіра 21.05.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Гудим ОльгиПанасівни, 1940 р. н. (дівоче прізвище Півень), народилася в хуторі Бірки Бобровицького району Чернігівської області.
 23. Записав М. В. Шкіра 01.05.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Омеляненко Ніни Сергіївни, 1952 р. н.
 24. Записав М. В. Шкіра 02.05.2017 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Кусая В’ячеслава Андрійовича, 1968 р. н.
 25. Записав М. В. Шкіра 03.05.2013 р. від жителя с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Бойка Миколи Івановича, 1947 р. н.
 26. Записав М. В. Шкіра 23.05.2017 р. від жителя м. Переяслава-Хмельницького Степового Олексія Миколайовича, 1977 р. н.
 27. Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах. Харків : Державне видавництво України, 1929. 104 с.
 28. Котлярова Л., Левченко С. Зелені свята на Переяславщині у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: традиції і сучасність. Pereyaslavica: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2009. Вип. 3 (5). С. 180–185.
 29. Курочкін О. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2014. 386 с.
 30. Курочкін О. Українці в сім’ї європейській: звичаї, обряди, свята. Київ : Видавництво «Бібліотека українця», 2004. 248 с.
 31. Курочкін О., Сироткін В. Обряд установлення троїцької «віхи» на Переяславщині. Народна творчість та етнологія. 2014. № 3. С. 60–67.
 32. Максимович М. Дні та місяці українського селянина / пер. з рос. Київ, 2002. 190 с.
 33. Микитченко С. Збереження в побуті та відтворення народних календарних свят на Переяславщині (кінець ХХ – поч. ХХІ століття). Pereyaslavica: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2009. Вип. 3 (5). С. 195–200.
 34. Скрипник Г. Зелені свята. Неопалима купина. 1993. № 1. С. 97–101.
 35. Скуратівський В. Т. Місяцелік. Український народний календар. Київ, 1992. 208 с.
 36. Словарь української мови : в 3 т. / упоряд. Б. Грінченко. Київ, 1907. Т. 1.
 37. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. Москва, 1979. 288 с.
 38. Соколова В. К. Календарные праздники и обряды. Этнография восточных славян. Москва : Наука, 1987. 556 с.
 39. Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1872. Т. 3. 444 с.
 40. Чебанюк О. Молодіжний календар у контексті традиційної культури українців. Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. Київ, 2010. Т. 2 : Молодь. Молодість. Молодіжні субкультури. С. 130–147.