Повернутись до журналу2019 рiк №3

[рец.] Magyar Z. A Magyar tцrtйneti mondбk katalуgusa. Budapest : Kairosz kцnyvkiadу kft., 2018. K. I-XІ

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Мушкетик Леся
Стор.:
96-101
Бібліографічний опис:
Мушкетик, Л. (2019) [рец.] Magyar Z. A Magyar történeti mondák katalógusa. Budapest : Kairosz könyvkiadó kft., 2018. K. I–XІ. Народна творчість та етнологія, 2 (378), 96–101.

Автор

Мушкетик Леся

член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

[рец.] Magyar Z. A Magyar történeti mondák katalógusa. Budapest : Kairosz könyvkiadó kft., 2018. K. I–XІ

 

Список використаних джерел

 1. Вархол Н. Матвій Корвін у народній прозі українців Східної Словаччини. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. 1988. Т. 15. Ч. І. С. 141–154.
 2. Кузеля З. Угорський король Матвій Корвін в слав’янській усній словесности, розбір мотивів, зв’язаних з його іменем. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. I–IV. 1905. Т. 67. C. 1–55.
 3. Мушкетик Л. Король Матяш Корвін у західноукраїнських наративах. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ : Український письменник, 2013. С. 281–326.
 4. ATU – The Types of International Folktales : A Classification and Bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson / bу Hans-Jörg Uther. Helsinki, 2004. Part. I. 619 p. ; Part. II. 536 p. ; PartIII. 285 p.
 5. Dobos I. Atörténeti mondák rendszerezéséhez. Ethnographia. 1970. 81. С. 97–112.
 6. Hiedelemmonda Katalógus/ öszeall. Bihari A. Budapest : MTA Neprajzi Kutatocsoport, 1980. 328 p. (Előmunkalatok a Magyarság Néprajzához 6).
 7. Hogyon halt meg Mátyás király? URL : https://magyaridok.hu/lugas/hogyan-halt-meg-matyas-kiraly-3728294/.
 8. Magyar Népmesekatalógus (MNK). Budapest : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1978–2001. K. 1–10.
 9. Magyar Z. Mátyás király narratív hagyományköre. Típus – és motívumindex. Budapest : Balassi kiadó, 2017. 289 p.
 10. Magyar Z. Rákóczi a néphagyományban: Rákóczi és a kuruc kor mondavilága. Budapest : Osiris K., 2000. 360 p.
 11. Magyar Z. Szent István a néphagyományban. Budapest : Osiris K., 2000. 250 p.