Повернутись до журналу2020 рiк №3

Максим Рильський та «українізація» опери

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Стріха Максим
Стор.:
5-20
УДК:
929Рил:792.54(477)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2020.02.005
Бібліографічний опис:
Стріха, М. (2020) Максим Рильський та «українізація» опери. Народна творчість та етнологія, 2 (384), 5–20.

Автор

Стріха Максим

доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член АН вищої школи України та Наукового товариства імені Шевченка, лауреат Премії імені Максима Рильського Кабінету Міністрів України

 

Максим Рильський та «українізація» опери

 

Анотація

У статті вперше досліджено постать Максима Рильського як перекладача текстів лібрето для «українізованої» в 1926 році Київської опери. Цей аналіз проведено на тлі широкої панорами тенденцій світового оперного виконавства, з одного боку, і складних, часто трагічних суспільно-політичних процесів, які відбувалися в тодішній радянській Україні, – з другого. З використанням численних архівних та літературних джерел здійснено спробу встановити датування оперних перекладів М. Рильського, окремо проаналізувати ті випадки, коли підпис поета було поставлено в афішах театру під текстами, які насправді належали іншим авторам (репресованим або тим, хто емігрував) з метою порятунку їхніх текстів для української сцени. Реконструйовано творчу манеру М. Рильського – оперного перекладача. Показано, що перекладання текстів для опери було для М. Рильського виразно націєтворчим проектом, що мав на меті піднести суспільний статус української мови й української культури. Проаналізовано можливості для актуалізації цієї частини творчої спадщини поета нині.

 

Ключові слова

опера, оперне лібрето, лібретологія, літературний переклад, художній переклад, переклад вокальних творів, М. Рильський, Л. Старицька-Черняхівська, М. Вороний, О. Варавва, Д. Ревуцький, Національна опера України.

 

Список використаних джерел

 1. Агеєва В. Максим Рильський на тлі епохи. Київ, 2012. 392 с.
 2. Боровик М., Булат Т., Шеффер Т. Рильський і музика. Київ : Наукова думка, 1969.
 3. Вениамин Тольба: портрет дирижера в воспоминаниях современников / составитель В. Тольба. Нежин : Гідромакс, 2009. 400 с.
 4. Верді Дж. Аїда. Опера на 4 дії / переклад Л. Старицької-Черняхівської. Харків : Рух, 1927. 61 с.
 5. Верді Дж. Травіата / лібрето Ф. М. Піаве ; український переклад М. Рильського ; адаптована до клавіру літературна редакція Максима Стріхи. Просценіум. Театрознавчий журнал. 2017. Ч. 1–3 (47–49).
 6. Видання світової вокальної музики в українських перекладах. Каталог виставки / укладачі: Ю. Іщенко, Л. Романова ; вступ. стаття Г. Ганзбурга. Харків : Харківська державна бібліотека ім. В. Г. Короленка, 2001. 34 с.
 7. Зеров М. Українське письменство / упорядник Микола Сулима. Київ : Основи, 2003.
 8. Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920–30‑х років. Матеріали до курсу «Історія перекладу». Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013.
 9. Кочур Г. Література та переклад : дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв’ю : у 2 т. Київ : Смолоскип, 2008. Т. І.
 10. Кузик В. Дмитро Ревуцький: 1881–1941 (біографічно-культурологічний нарис). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2002. Вип. 2.
 11. Максим Рильський / автори-упорядники: В. Панченко, В. Колесник. Харків : Фоліо, 2019. 379 с. Серія: Митці на прицілі.
 12. Панченко В. Повість про Миколу Зерова. Київ : Дух і літера, 2018. 624 с.
 13. Панченко В. Поет у лещатах «народної держави». Максим Рильський: драма 1930–40‑х років. Панченко В. Літературний ландшафт України ХХ століття. Київ : Ярославів Вал, 2019.
 14. Плевако М. Хрестоматія нової української літератури від початку 80‑х років ХІХ століття до останніх часів. Підручна книга. Харків : Рух, 1927.
 15. Продана наречена / музика Бедржіха Сметани. Текст Карла Сабіни. Український переклад М. Рильського. Київ : Видання Державного Ордена Леніна академічного театру опери та балету УРСР, 1938. 54 с.
 16. Пушкін О. Вибрані твори : у 2 т. Т. І / переклади за редакцією М. Рильського, М. Терещенка, П. Тичини. Київ : Держлітвидав, 1937.
 17. Пушкін О. С. Твори / заг. ред. П. Тичини ; члени редколегії: М. Рильський, М. Терещенко. Київ : Держлітвидав, 1949.
 18. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ : Наукова думка, 1985. Т. 11. Поетичні переклади.
 19. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ : Наукова думка, 1988. Т. 18. Публіцистика 1953–1964.
 20. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ : Наукова думка, 1988. Т. 19. Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907–1956).
 21. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ : Наукова думка, 1990. Т. 20. Листи (1957–1964).
 22. Рильський М. Лібрето опери «Євгеній Онєгін» / український переклад; реконструкція тексту і літературна редакція, адаптована до клавіру, М. Стріхи. Київ : К.І.С., 2017. 144 с.
 23. Римський-Корсаков Н. Снігуронька (весняна казка). Опера на 4 дії з прологом / на українську мову переклав Ол. Варавва (з критико-біографічною статтею П. Козицького) ; редакція П. Козицького. Харків : УТОДІК, 1926. 52 с.
 24. Россіні Дж. Севільський цирульник. Мелодраматична опера на 3 дії / на українську мову переклав Ол. Варавва. Харків : Рух, 1928. 75 с.
 25. Смольницька О., Стріха М. Максим Рильський і його переклад «Кармен» Бізе. Всесвіт. 2018. Ч. 3–4.
 26. Смольницька О., Стріха М. Максим Рильський як перекладач лібрето «Руслана і Людмили». Київ. 2017. Ч. 9–10.
 27. Смольницька О., Стріха М. Трагічні обставини доби в дзеркалі одного оперного перекладу. Всесвіт. 2018. Ч. 1–2.
 28. Список репресованої літератури / упоряд. С. Білокінь. Київ : Українські пропілеї, 2018. 520 с.
 29. Стефанович М. Київський державний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Історичний нарис. Київ : Мистецтво, 1968. 276 с.
 30. Стріха М. Необхідна передмова. З приводу історії українського перекладу «Травіати». Просценіум. Театрознавчий журнал. 2017. Ч. 1–3 (47–49).
 31. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ : Факт, 2006. 344 с.
 32. Тичина П. Зібрання творів : у 12 т. Київ : Наукова думка, 1985. Т. 6. Переклади.
 33. Хорунжий Ю. М. Людмила Старицька-Черняхівська. Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. Київ : Наукова думка, 2000.  С. 5–34. (Бібліотека української літератури).