Повернутись до журналу2020 рiк №3

Історія одного портрета: Максим Рильський та Зиновій Толкачов

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скляренко Галина
Стор.:
58–62
УДК:
82(092)Рил:7.041.5:7.071.1Тол
Бібліографічний опис:
Skliarenko, H. (2020) The History of One Portrait: Maksym Rylskyi and Zynoviy Tolkachov. Folk Art and Ethnology, 2 (384), 58–62.

Автор

Скляренко Галина

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу образотворчого та декоративного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Історія одного портрета: Максим Рильський та Зиновій Толкачов

 

Анотація

Статтю присвячено історії створення в 1948 році київським художником З. Толкачовим портрета М. Рильського, що зберігається в колекції Національного художнього музею України. Виконаний у камерній техніці пастелі, портрет наповнений глибоким психологізмом, уважним проникненням у внутрішній світ великого поета, науковця та громадського діяча.

Художник і поет приятелювали впродовж багатьох років. У 1930-х були сусідами в славетному київському будинку письменників «Роліт». У 1939 році М. Рильський написав схвальну статтю про персональну виставку З. Толкачова, присвячену 80‑річчю Шолом-Алейхема, яка вийшла друком в журналі «Образотворче мистецтво», та присвятив цим творам свій вірш, що також надрукували у згаданому часопису. Інтерес до творів художника був не випадковим: у 1920‑х роках М. Рильський перекладав українською вірші єврейських поетів.

Під час сталінських ідеологічних компаній «з боротьби з космополітизмом і буржуазним націоналізмом» обоє – художник і поет – зазнали суворої критики. З. Толкачов, зокрема, зміг повернутися до активного художнього життя лише в 1960‑х. У другій половині 1940-х років він створив серію портретів українських письменників, що нині становить історико-художню цінність. Серед них був і портрет М. Рильського.

 

Ключові слова

портрет, художник, поет, взаємодія культур.

 

Список використаних джерел

  1. Бурлаков С. Тема мистецтва в поезії М. Рильського. URL : https://md-eksperiment.org/post/20160515-tema-mistectva-v-poeziyi-m-rilskogo.
  2. Голованівський С. Про картини Зіновія Толкачова. 11.ХІІ.1977. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 404. Оп. 3. Спр. 9. 25 арк.
  3. Підпала Н. «Нас хліб живив один, одні поїли води. Ділили, як брати, ми радість і печаль...». URL : http://judaica.kiev.ua/old/Conference/Conf34.htm.
  4. Рильський М. На правильному шляху. Образотворче мистецтво. 1939. № 7. С. 12.
  5. Скляренко Г. Зіновій Толкачов: художник і його час. Толкачов З. Твори з музейних та приватних збірок. Київ : Дух і літера, 2005. С. 6–34.