Повернутись до журналу2020 рiк №5-6

Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ століть: проблема інтерпретації музичного компонента

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Корній Лідія
Стор.:
102-113
УДК:
782.9:37.091.33-027.22:792.091]“16/17”
Бібліографічний опис:
Корній, Л. (2020) Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ століть: проблема інтерпретації музичного компонента. Народна творчість та етнологія, 4 (386), 102–113.

Автор

Корній Лідія

доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічного мистецтва та культурології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського

 

Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ століть: проблема інтерпретації музичного компонента

 

Анотація

У статті йдеться про те, що поява шкільного театру в Україні наприкінці ХVІ ст. була результатом формування української культури відкритого типу і створення умов зближення та її взаємодії з «латинськими» культурами. Це проявилося у школі нового типу – слов’яно-греко-латинській, в якій запровадили шкільні вистави і при цьому використовували досвід польських та західноєвропейських шкіл. Підкреслено, що в українських школах ХVІІ–ХVІІІ ст., як і в «латинських», виставлялася переважно духовна драма з використанням музичного компонента. Наголошено, що спеціального розгляду потребує проблема інтерпретації цього компонента в українській шкільній драмі, зокрема, у контексті барокової культури. Таке дослідження ускладнюється відсутністю спеціальних нотних записів у рукописах драм. Встановлено, що численні ремарки в драмах та вербальні тексти музичних номерів дають можливість скласти повне уявлення про роль музики в драмах. На основі аналізу ремарок у 28-ми драмах подано відомості про основні маркери звучання в них музики, про персонажів, які в них співали й грали на інструментах, а також танцювали. Подано відомості про використання української духовної музики в драмах. У кожній з драм звучав спів Хору, який у більшості з них виступав як персонаж. Наголошено на тому, що в підході до використання Хору в драмі автори спиралися на засади поетичних курсів, які дотримувалися античної теорії. Розкрито значну драматургічну роль співів Хору в «Комедії на день Рождества Христова» Димитрія Туптала: тісний зв’язок Хору з фабулою та основними темами драми, виконання ним різних драматургічних функцій – прославлення, сповіщення, співчування, оплакування, засудження, розважання. Встановлено використання автором драми деяких засад музичної драматургії, зокрема лейтмотивів. Робиться висновок, що твір Димитрія Туптала представляє жанр «драма з музикою». З такого жанру розпочалася італійська опера в ХVІ ст. Твір Димитрія Туптала можна вважати предтечею української опери.

 

Ключові слова

шкільна драма, драма з музикою, інтерпретація, спів Хору, драматургія, антична теорія.

 

Список використаних джерел

 1. Архимович Л. Старинный музыкальный театр Украины. Новые черты в русской культуре и искусстве (ХVІІ – нач. ХVІІІ в.). Москва : Наука, 1976. С. 146–162.
 2. Корній Л. П. Українська шкільна драма і духовна музика ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / Ін‑т укр. археографії. Київ, 1993. 184 с.
 3. Мокульский С. История западноевропейского театра. Ч. 1. Античный театр. Средневековый театр. Театр эпохи Возрождения. Москва : Изд-во худ. лит., 1936. 548 с.
 4. Наливайко Д. С. Київські поетики ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в контексті європейського літературного процесу. Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ–ХVІІІ ст. Зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Мишанич. Київ : Наукова думка, 1981. С. 155–195.
 5. Перетц В. Н. Историко-культурные исследования и материалы : в 3 т. Т. 1. Санкт-Петербург: Типо-Литография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1900. 212 с.
 6. Перетц В. Н. Театральные эффекты на школьной сцене в Киеве и Москве ХVІІ–ХVІІІ веков. Старинный спектакль в России. Ленинград : АKADEMIA, 1928. С. 64–97.
 7. Прокопович Ф. Плачет пастушок в долгом ненастьї. Українська література ХVІІІ ст./ вступна стаття, упорядкування і примітки О. В. Мишанича ; редактор тому В. І. Крекотень. Київ : Наукова думка, 1983. С. 35–36.
 8. Прокопович В. Владимир. Українська література ХVІІІ ст./ вступна стаття, упорядкування і примітки О. В. Мишанича ; редактор тому В. І. Крекотень. Київ : Наукова думка, 1983. С. 258–305.
 9. Резанов В. Из истории русской драмы. Школьные действа ХVІІ–ХVІІІ вв. и театр иезуитов. Москва, 1910. 344 с.
 10. Рєзанов В. І. Драма українська. Т. І. Старовинний театр український : у 6 вип. Вип. І. Вступ. Сценічні вистави у Галичині. Київ : Укр. акад. наук. 1926. 203 с.
 11. Рєзанов В. І. Драма українська Т. І. Старовинний театр український : у 6 вип. Вип. 3. Шкільні дійства великоднього циклу. Київ : Укр. акад. наук. 1926. 389 с.
 12. Рєзанов В. І. Драма українська. Т. І. Старовинний театр український : у 6 вип. Вип. 4. Шкільні дійства різдвяного циклу. Київ : Укр. акад. наук. 1927. 207 с.
 13. Рєзанов В. І. Драма українська. Т. І. Старовинний театр український : у 6 вип. Вип. 5. Драматизовані легенди агіографічні. Київ : Укр. акад. наук. 1928. 294 с.
 14. Русские драматические произведения 1672–1725 годов. К 200‑летнему юбилею русского театра собраны и объявлены Николаем Тихомировым : у 2 т. Т. 2. Санкт-Петербург : Д. Е. Кожанчиков, 1874. 562 с.
 15. Софронова Л. А. Старинный украинский театр. Москва : РОССПЭН, 1996. 327 с.
 16. Сулима М. М. Шкільна драма. Історія української літератури. Т. 2. Київ : Наукова думка, 2014. С. 500–552.
 17. Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Киев : Унив. тип., 1901. Кн. 15. Вып. 2–3. С. 49–122.
 18. Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української музики. Ч. І. Київ : Муз. Україна, 1980. 198 с.
 19. Officina praestantissimae artis Poēticae diligentibus Rossiacae Minervae operariis edita atque omnium idoneo praeceptorum cultu adornata per reverendum patrem Isaatium Chmarny anno Domini 1726–1727. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Шифр 687/477. 388 арк.