Повернутись до журналу

Від Іосифа до Максима: історія роду Рильських у документах Державного архіву Київської області

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Коваленко Рена
Стор.:
88-97
УДК:
929.52Рил:929.253(477-25)
Бібліографічний опис:
Коваленко, Р. (2020) Від Іосифа до Максима: історія роду Рильських у документах Державного архіву Київської області. Народна творчість та етнологія, 5/6 (387/388), 88–97.

Автор

Коваленко Рена

головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Київської області. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4081-1935

 

Від Іосифа до Максима: історія роду Рильських у документах Державного архіву Київської області

 

Анотація

Широковідомий вислів М. Рильського про необхідність знання і вшанування свого минулого можна віднести і до пам’яті про його власний рід. У даній публікації до інформаційного простору введено маловідомі документи XVIII–XІX ст., що зберігаються в Державному архіві Київської області і стосуються походження, майнового стану та суспільної діяльності предків видатного українського поета, перекладача, літературознавця, публіциста й громадського діяча.

З документів відомо, що члени роду Рильських посідали державні посади. Один із пращурів поета, Семен Іосифович Рильський, отримав посаду Червоноградського, а його син Ромуальд – Львівського стольників. Відбитком епохи в долі Федора Ромуальдовича, прадіда М. Рильського, стало не підтверджене під час слідства звинувачення в підготовці зброї для учасників польського повстання 1830–1831 років. Ліберальними поглядами вирізнявся дід поета – Розе­слав, а за батьком – Тадеєм Розеславовичем – було встановлено таємний нагляд у зв’язку з його «комуністичними» поглядами та поширенням антикріпосницьких настроїв серед селян. Кульмінацією справи проти «товариства комуністів», очолюваного В. Антоновичем, став обшук і вилучення літератури польською, французькою та німецькою мовами, серед якої були книги, заборонені цензурою.

Інтерес представляють відомості щодо маєтностей Рильських, кількості належних їм кріпосних. На окрему увагу заслуговують відомості ревізьких казок, зокрема інформація щодо роду матері М. Рильського – Меланії Федорівни Чуприни, стосовно якої відомостей збереглося значно менше, аніж про батьківський рід.

Таким чином, використані у статті документи – родовідні книги, ревізькі казки, карти, матеріали Всеросійського перепису 1897 року та слідчих справ, листування тощо – дозволяють значно розширити наше уявлення про родовід та історію дворянського роду Рильських.

 

Ключові слова

родовід, М. Т. Рильський, Тадей Рильський, Розеслав Рильський, Федір Рильський, князі Трубецькі, В. Антонович.

 

Список використаних джерел

 1. Державний архів Київської області (далі – Держ­архів Київської області). Ф. Р‑28. Оп. 2.
 2. Держархів Київської області. Ф.-1. Оп. 241.
 3. Держархів Київської області. Ф.-2. Оп. 1.
 4. Держархів Київської області. Ф.-2. Оп. 175.
 5. Держархів Київської області. Ф.-2. Оп. 235.
 6. Держархів Київської області. Ф.-4. Оп. 99.
 7. Держархів Київської області. Ф.-280. Оп. 2.
 8. Держархів Київської області. Ф.-280. Оп. 81.
 9. Держархів Київської області. Ф.-384. Оп. 10.
 10. Держархів Київської області. Ф.-782. Оп. 2.
 11. Держархів Київської області. Ф.-782. Оп. 3.
 12. Держархів Київської області. Ф.-1515. Оп. 1.
 13. Держархів Київської області. Ф.-1542. Оп. 11.
 14. Державний архів м. Києва. Ф. 16. Оп. 465.
 15. Центральний державний історичний архів Украї­ни, м. Київ (далі – ЦДІАК України). Ф. 127. Оп. 1012.
 16. ЦДІАК України. Ф. 486. Оп. 9.
 17. ЦДІАК України. Ф. 1041. Оп. 1.
 18. Коляда І. А., Коляда Ю. І. Максим Рильський. Харків : Бібліотекар; 2015. 120 с.
 19. Коляда І., Коляда Ю. Павло Тичина. Володимир Сосюра. Максим Рильський. Харків : Сиция, 2016. 360 с.
 20. Маланюк Є. М. Рильський в п’ятдесятиліття. З трудів і днів Максима Рильського/ ред. : М. Г. Рильський, С. А. Гальченко, В. Л. Колесник, Ю. І. Шаповал. Київ, 2009. С. 328–353.
 21. Пазяк Н. М. Рід Рильських в історії України. Літературознавчі студії : зб. наук. праць / ред. Г. Семенюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Київський університет. Київ, 2012. Вип. 34. С. 186–193.
 22. Петр Александрович Трубецкой. Rodovid. URL : http://ru.rodovid.org/wk/Запись:226914 (дата звернення: 01.03.2020).
 23. Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський. Київ : Успіх і кар’єра, 2013. 576 с.
 24. Розеслав-Карл-Теодор-Ян Теодорович Рильський. Rodovid. URL : http://uk.rodovid.org/wk/Запис:400838 (дата звернення: 01.03.2020).
 25. Ромуальд Рыльский – Индекс потомака. Rodovid. URL : http://sr.rodovid.org/wk/Посебно: ChartInventory/425019 (дата звернення: 01.03.2020).
 26. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд. : В. Короткий, В. Уляновський. Київ : КДНК, 1987. Т. 2. 448 с.
 27. Сквира: сторінки історії. Вид. 2, змінене і допов­нене / ред. В. Цимбалюк. Біла Церква : Білоцерківська друкарня, 2003. 412 с.
 28. Струтинський І. Збірка дослідницьких статей, об’єднаних спільною темою. Київ : Золоті ворота, 2009. 144 с.
 29. Чернецький Є. Рильські. URL : http:// incognita.day.kyiv.ua/rilski.html (дата звернення: 28.12.2019).