Повернутись до журналу

Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Федорчук Олена
Стор.:
98-108
УДК:
[391.7:746.5](477.87-89=161.2)(091)"18/20"
Бібліографічний опис:
Федорчук, О. (2020) Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції. Народна творчість та етнологія, 5/6 (387/388), 98–108.

Автор

Федорчук Олена

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, докторант Інституту народознавства НАН України. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566, Scopus Author ID: 57216853528

 

Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції

 

Анотація

Стаття присвячена поетапному розвитку етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші лемків. Реконструкцію лемківської традиції здійснено вперше. Актуальність дослідження обумовлена тим, що його результати сприятимуть збереженню культурної спадщини та розвитку сучасного мистецтва. Наукова новизна полягає в докладному аналізі загальноукраїнських і локальних рис цієї традиції. Методологічною основою дослідження є системно-історичний підхід. Застосовано методи: збору та фіксації інформації, порівняльного аналізу артефактів, реконструкції та узагальнення.

Традиція бісерного оздоблення народної ноші лемків зародилася у середині ХІХ ст. і зараз – на третьому етапі свого розвитку. На першому етапі, упродовж другої половини ХІХ ст., традиція локалізувалася у Східній Лемківщині. Місцеві майстрині виготовляли з бісеру накладні прикраси, переважно застосовуючи техніку нанизування. В орнаментиці панували геометричні мотиви. Прикметною ознакою лемківських творів був колорит, де домінували різні відтінки червоної (тло та мотиви) барви. На другому етапі, упродовж першої половини ХХ ст., поширення набула техніка вишивання бісером, яку повсюдно на Лемківщині застосовували для оздоблення компонентів ансамблю одягу. Новими творами стали пошиті з оксамиту ґорсет, камізелька та фартух, на яких бісером, січкою й склярусом вишивали фітоморфні композиції. Третій етап розпочався в середині ХХ ст. із затуханням мистецьких практик. У 1980‑х роках намітилася актуалізація традиції, зросло число майстринь, з’явилися нові креативні рішення, почала формуватися нова мистецька парадигма.

 

Ключові слова

Лемківщина, етнічна мистецька традиція, етапи етнічної мистецької традиції, бісерний декор народної ноші.

 

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 636. Арк. 1–52. Федорчук О. С. Західне Поділля (польові матеріали, зібрані в Тернопільській обл. 3–16 червня 2011 р.).
 2. Будзан А. Ф. Художні вироби з бісеру. Народна творчість та етнографія. 1976. № 1. С. 80–85.
 3. Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси XIX – початку XX століть. Київ : Родовід, 2007. 232 с.
 4. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
 5. Захарчук-Чугай Р. Вишивка. Лемківщина : у 2 т. Львів : ІН НАН України, 2002. Т. 2 : Духовна культура. С. 256–273.
 6. ЗМНАП, КН 1025.
 7. ЗОКМ, Е 2665, Е 1348.
 8. Ілюстративний фонд бібліотеки ІН НАН України, № 11715, 11751.
 9. МЕХП, ЕП 70360, 74940.
 10. МНАПЛ, АП 12764.
 11. НМУНДМ, В 2272.
 12. Офіційний сайт Музейного комплексу «Лемківське село». URL : http://kultodate.gov.ua/музейний-комплекс-лемківське-село/.
 13. Стельмащук Г., Худик Г., Дмитриків Д. Одяг. Лемківщина: у 2 т. Львів : ІН НАН України, 1999. Т. 1 : Матеріальна культура. С. 324–346.
 14. Тарнович Ю. Лемківщина. Матеріяльна культура. Краків : Українське видавництво, 1941. 169 с.
 15. Тканко З. Прикраси лемків. Лемківщина : у 2 т. Львів : ІН НАН України, 2002. Т. 2 : Духовна культура. С. 284–288.
 16. ТОКМ, Т 7914.
 17. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. Львів : ІН НАН України; Вид‑во «Свічадо», 2007. 120 с.
 18. Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології). Народознавчі зошити. 2012. № 3 (105). С. 452–468.
 19. Федорчук О. Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття. Народознавчі зошити. 2013. № 6. С. 1080–1086. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2013-6/18.pdf.
 20. Федорчук О. Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини XX ст. Народознавчі зошити. 2014. № 5. С. 984–997. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2014-5/21.pdf.
 21. Федорчук О. Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX – початку XXI століття. Народознавчі зошити. 2014. № 6. С. 1394–1404. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2014-6/30.pdf.
 22. Федорчук О. Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття. Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 841–849. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2015-4/14.pdf.
 23. Федорчук О. Бісерний декор західноподільської ноші першої половини XX – початку ХХІ століття. Народознавчі зошити. 2016. № 5. С. 1163–1177. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2016-5/19.pdf.
 24. Федорчук О. Мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші Покуття. Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 188–202. DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.188.
 25. Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Ч. 1). Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 566–578. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2017.03.566.
 26. Федорчук О. Етномистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші гуцулів. Народознавчі зошити. 2017. № 5. С. 1047–1071. DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1047.
 27. Fedorchuk O. Ethnic artistic tradition as the object of Ukrainian ethnology. EtnoAntropologia. 2019. Vol. 7. № 2. P. 19–31.
 28. Turska J. Polski haft ludowy. Warszawa : Wydawnictwo REA s. j., 1997. 336 s.