Повернутись до журналу

Алла Дмитренко – педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Чибирак Світлана, Мірошниченко-Гусак Людмила
Стор.:
113-119
УДК:
39+069.8](092)
Бібліографічний опис:
Чибирак, С., Мірошниченко-Гусак, Л. Алла Дмитренко – педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер. Народна творчість та етнологія, 5/6 (387/388), 113–119.

Автор

Чибирак Світлана

кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5580-7210

Мірошниченко-Гусак Людмила

кандидат історичних наук, завідувач науково-експозиційного відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3515-6481

 

Алла Дмитренко – педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження)

 

Анотація

У статті вперше висвітлено наукову діяльність Алли Дмитренко в галузі етнології, краєзнавства та музеєзнавства. Акцентовано увагу на важливості вивчення дослідницею регіональної специфіки традиційно-побутової культури воли­нян та поліщуків як складової частини української етнокультури. Проаналізовано її роботу як педагога – керівника секції «Етнографія» Волинської обласної Малої академії наук та доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Простежено внесок Алли Дмитренко у розбудову музейної мережі Волині. З’ясовано її роль у комплектуванні, збереженні та актуалізації пам’яток матеріальної культури українців. Показано співпрацю дослідниці з Волинським краєзнавчим музеєм, історія якого стала об’єктом її наукових зацікавлень, а етнографічна колекція – основою для виставкових та науково-дослідних проектів. Розглянуто діяльність Алли Дмитренко як етнолога-практика, вказано на її експедиційний досвід та його важливість для науки. Зазначено внесок дослідниці у вивчення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини.

 

Ключові слова

етнологія, краєзнавство, музейна справа, матеріальна і нематеріальна культурна спадщина, експедиція, музейна експозиція.

 

Список використаних джерел

 1. Алла Адамівна Дмитренко : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук, Т. Ю. Гула ; упоряд. А. А. Дмитренко. Луцьк, 2020. 118 с. (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).
 2. Атрибуція натільного одягу українців (за збірками Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ ім. Лесі Українки та Волинського краєзнавчого музею) : Навчально-методичний комплекс для студентів 3 курсу історичного факультету, спеціальність 6.020103 «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» та музейних працівників» / уклад. А. А. Дмитренко. Луцьк : Терен, 2017. 122 с.
 3. Дмитренко А. Жіночі трудові спеціалізації: збиральництво. Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / за наук. ред. М. Гримич. Київ : Дуліби, 2012. Т. 3 : Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. С. 20–51.
 4. Дмитренко А. Музеї: колекції, експозиції, атрибуція, музейники : збірник статей. Луцьк : Терен, 2020. 348 с.
 5. Дмитренко А. Музей бджільництва Волині у с. Баїв Луцького району. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 130–133. URL : https://drive.google.com/file/d/0B6-BGvhj7XhebkZtR2hyejlGSEU/view.
 6. Дмитренко А. Музей етнографії Волині і Полісся при ВНУ імені Лесі Українки: тематико-структурний план побудови експозиції музею. Волинський музейний вісник. 2010. Вип. 2. С. 18–22.
 7. Дмитренко А. Присвоювальні форми промислів. Українська етнологія: навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. Київ : Либідь, 2007. С. 106–122.
 8. Дмитренко А. Тематико-структурний план побудови експозиції Музею волинського бджільництва. Волинський музейний вісник : наук. зб. Луцьк, 2014. Вип. 6. С. 225–229. URL : http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinskij_muzejnij_visnik_nauk_zb_vip_6/4-1-0-240 (дата звернення: 23.06.2020).
 9. Дмитренко А. Традиційні чоловічі промисли: бджільництво (на матеріалах Українського Полісся). Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження : у 5 т. / за наук. ред. М. Гримич. Київ, 2013. Т. 4 : Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. С. 135–159.
 10. Дмитренко А. Традиційні чоловічі промисли: мисливство (на матеріалах Українського Полісся). Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / за наук. ред. М. Гримич. Київ, 2013. Т. 4 : Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. с. 201–223.
 11. Дмитренко А. Традиційні чоловічі промисли: рибальство (на матеріалах Полісся). Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження : у 5 т. / за наук. ред. М. Гримич. Київ, 2013. Т. 4 : Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. С. 180–200.
 12. Дмитренко А. Традиційно-побутова культура Західного Полісся. Західне Полісся: історія та культура: монографія / наук. ред. В. К. Баран. Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. С. 646–719.
 13. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 1–10 / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016, 2017. URL : http://etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1980&Itemid=461;http://etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1879&Itemid=450 (дата звернення: 15.03.2020).
 14. Чибирак С., Мірошниченко-Гусак Л. 20 квітня 60 років від дня народження А. А. Дмитренко (1960) – українського етнолога. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2020 рік/ ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. Тернопіль : Терно-граф, 2019. С. 110–111.
 15. Dmytrenko A. Bartnictwo ukraińskiego Polesia. Ostatni bartnicy Evropy których spotkałem, Krzysztof Hejke / red. i opracowanie tekstu G. Wilczyńska. Warszawa : Sądecki bartnik ; Terra Nova, 2017. S. 209–214.