Повернутись до журналу2021 рік №3

Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сушко Валентина
Стор.:
37–46
УДК:
728.1:39](477.54/.62)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2021.02.037
Бібліографічний опис:
Сушко, В. (2021) Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини. Народна творчість та етнологія, 2 (390), 37–46.

Автор

Сушко Валентина

кандидат історичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

 

Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини

 

Анотація

Народна архітектура є одним із маркерів етнічної культури. Будівничим доводилося враховувати особ­ливості природних умов, використовуючи матеріали своєї місцевості. Проте житло й донині є втіленням ідеалу краси та зручності, тому, навіть переселяючись в інший край, людина намагалася відтворити цей ідеал за нових умов.

Оскільки поважні дослідники етнокультури українців Слобожанщини М. Сумцов, С. Таранушенко та інші переконливо доводили участь у заселенні Слобідської України в XVII ст. представників інших регіо­нів України, то видається цікавим провести порівняльний аналіз народної архітектури українців Слобожанщини. Матеріалом для нашого дослідження стали експедиції Слобожанщиною та експедиції в інші регіони, зокрема на Гуцульщину у 2012 році.

Порівняння планувальних і декоративних рішень та принципів житла українців різних частин України доводить їх загальноукраїнський характер. Зміни матеріалів будівництва та декорування житла спричинені соціально-економічними перетвореннями. Однак значення Дому для українців продовжує бути незмінним.

 

Ключові слова

народна архітектура, народне будівництво, Слобожанщина, хата, гражда, покуть, піч, декор житла.

 

Джерела та література

  1. Астахова О. В., Крупа Т. М., Сушко В. А. Свята та побут Слобожанщини : альбом. Харків : Колорит, 2004. 125 с.: іл.
  2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України / передмова, коментар В. В. Кравченка. Харків : Основа, 1991. 256 с.: іл.
  3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови Т. IV. Р–Я. Київ : Видавництво Академії наук УССР, 1959. 564 с.
  4. Марзеев А. Н. Жилища и санитарный быт сельского населения Украины. Харьков : Научная мысль, 1927. 196 с.: планы, карты, илл.
  5. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Описово-статистичні джерела / АН УРСР, Археограф. комісія та ін. ; упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій ; редкол. П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ : Наук. думка, 1991. 224 с.
  6. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ : Наук. думка, 1989. 304 с.: іл.
  7. Сумцов М. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / підготовка тексту й мовна редакція Леоніда Ушкалова ; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна. Харків : Акта, 2002. 282 с.
  8. Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII–XVIII вв. Харків : Перша Друкарня видавництва «Пролетарій», 1928. 9 с., 36 іл.
  1. Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.: монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії / упоряд. О. О. Савчук, С. І. Білокінь; підготовка тексту О. О. Савчук, М. М. Красиков; наук. ред. М. М. Красиков; передм. С. І. Білоконя; прим. О. О. Савчука. Харків : Атос, 2009. 432 с.
  2. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна, ін. Київ : Либідь, 1994. 256 с.: іл.