Повернутись до журналу2019 рiк №2

Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Борисенко Валентина
Стор.:
31-38
УДК:
316.347:82-92](477)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.01.031
Бібліографічний опис:
Борисенко, В. (2019) Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка). Народна творчість та етнологія, 1 (377), 31–38.

Автор

Борисенко Валентина

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка)

 

Анотація

У статті «Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка)» здійснено критичний аналіз праць відомого вченого, публіциста, історика, професора Василя Ткаченка, який вперше застосував новаторський підхід до дуже важливої проблеми ідентичності. Він наголосив, що формування національної ідентичності українців за своєю сутністю рівнозначна фактору національної безпеки. Вчений показує, що західні аналітики добре розуміють ситуацію, яка склалася в умовах агресії Росії та окупації частини території України. Вони вважають, що найбільші шанси на успіх у цьому затяжному конфлікті полягають у зміцненні почуття національної ідентичності, яке допоможе країні дистанціюватися від її історичних зв’язків з Росією.

У працях Василя Ткаченка вперше об’єктивно розкрита проблема мультикультуралізму, яка широко дискутується у глобалізованому сучасному світі. Політична ситуація в Європі на початку ХХІ століття стала ускладнюватися і через потужні міграції населення. Провідні політики Німеччини, Франції, Великобританії визнали, що політика мультикультуралізму зазнала краху і стали наголошувати на необхідності інтеграції національних меншин та етнічних груп у суспільства країн проживання. Вивчення мови держави, яку етнічні групи обрали для свого проживання, є не добровільною опцією, а має стати обов’язком. Автор наголошує, що Росія, яка постійно наполягає на федералізації України, сама на офіційному рівні відкинула стратегію мультикультуралізму. З цього погляду слушна позиція автора, що процес «мультикультурності», від якого вже відмовилася Європа, відбувається у нас за рахунок пригнічення української мови як державної. Тому сьогодні головне завдання – це консолідація суспільства на основі спільних цінностей при збереженні духовних традицій усіх етнічних спільнот.

 

Ключові слова

Україна, національна ідентичність, національна безпека, мультикультурність, інтеграція, публіцистика.

 

Список використаних джерел

 1. Базелюк М. Психологія орди як чинник агресії. Нація і держава. 2016. Лютий.
 2. Балибар Е., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Москва : Логос-Альтера, 2003.
 3. Гидденс Э. Мы страдаем от «космополитической перегрузки», и перед нами стоит серьезная задача – создать ответственный капитализм. URL : http://gefter.ru\archive\23882.
 4. Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. Москва : Рос. полит. энциклопедия, 2011.
 5. От мультикультурного раскола к интеграции? Европейская критика и российский путь. URL : http://uralistica.com/profiles/blogs/ot-multikulturnogo-raskola-k-1.
 6. Ренан Э. Что такое нация? URL : www.hrono.ru/statii/206/renan naci.php.
 7. Сюндюков І. Книга для критичного думання. День. 2018. № 13/14. 26–27 січня.
 8. Ткаченко В. Украина – не Россия: испытание Майданом. Киев : Знання України, 2014. 91 с.
 9. Ткаченко В. «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Київ : Знання України, 2015. 119 с.
 10. Ткаченко В. «Риболовля на блешню» по-російськи. Київ : Знання України, 2015. 63 с.
 11. Ткаченко В. Правда сили і сила правди. Київ : Знання України, 2019. 107 с.
 12. Ткаченко В., Дорошенко Н. Россия: беспутье. Киев, 2016. 134 с.
 13. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. Київ : Академія, 2016. 256 с.
 14. Ткаченко В. Вибрані твори. Науково-популярне видання. Київ : Політія, 2018. 997 с.
 15. Ткаченко В. Україна: quo vadis – куди йдемо? Київ : Логос Україна, 2017. 421 c.
 16. Ткаченко В. Україна в пошуку ідентичності. Київ : Політія, 2018. 559 с.
 17. Ткаченко В. Україна – Росія : на сконі «пропащого часу». Київ : Політія, 2019. 547 с.
 18. Український історичний журнал. 2018. № 5.
 19. Foreign Affairs: Запад обязан предотвратить удушение Украины. URL : http://inosmi.info/foreign-affairs-zapad-obyazan-predotvratit-udushenie-ukrainy.html.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ