Повернутись до журналу2022 рік №2

О називима бајки у 19. веку код срба, пољака и руса

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Айдачич Деян
Стор.:
64-71
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2022.01.064
Бібліографічний опис:
Ајдачић, Д. (2022) О називима бајки у 19. веку код Срба, Пољака и Руса. Народна творчість та етнологія, 1 (393), 64–71.

Автор

Айдачич Деян

доктор филолошких наука, професор, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański. ORCID https://orcid.org/0000-0002-4098-4660

 

О називима бајки у 19. веку код Срба, Пољака и Руса

 

Анотація

У словенском културама казивачи, записивачи, књижевници и фолклористи користе различите називе за приповедне врсте народне усмене традиције, па је потребно указати на међусобне везе и на историјске промене тих назива. Семантичка мотивација назива врста народних казивања се анализира по предавању Светлане Толстој «Лексикон фолклора: метајезик фолклора», а називи бајки код Срба, Пољака и Руса у 19. веку се разматрају по збиркама и студијама уз указивање на устаљене називе и називе који су се мењали под утицајем приређивача збирки, проучавалаца народне културе и писаца.

 

Кључне речи

приповедни фолклор, жанрови, бајка, етнолингвистика, 19. век, историја класификације.

 

Извори и литература

  1. Дрндарски М. На вилином вијалишту: о транспозицији фолклорних жанрова. Београд : Рад, 2001.
  2. Дамјанов С. Јован Суботић Бајка. Приредио и белешку написао Сава Дамјанов. URL : http://www.rastko.rs/rastko/delo/12213.
  3. Караџић В. С. Српске народне приповијетке. У Бечу у штампарији Јерменског манастира, 1853. URL : http://rastko.rs/knjizevnost/usmena/vkaradzic-price/vkaradzic-price_2.html.
  4. Самарџија С. Од казивања до збирке народних прича Прилог проучавању историје народне књижевности. Бања Лука : Књижевна задруга, 2006.
  5. Толстая С. M. Лексикон фольклора: метаязык фольклора. Лекция 23.10.2020.
  6. Biti V. Bajka i predaja, povijest i pripovijedanje. Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981.
  7. Kropej Telban M. Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje. Ljubljana : Založnik: Založba ZRC, 2021.
  8. Wróblewska V. (red.) Słownik polskiej bajki ludowej t. 1–3. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
© ІМФЕ