Повернутись до журналу2022 рік №2

Спільні українсько-молдовські місця пам’яті в культурному ландшафті Орхейських Кодр Республіки Молдова

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Боса Любов, Головко Олександр
Стор.:
80-99
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2022.01.080
Бібліографічний опис:
Боса, Л., Головко, О. (2022) Спільні українсько-молдовські місця пам’яті в культурному ландшафті Орхейських Кодр Республіки Молдова. Народна творчість та етнологія, 1 (393), 80–99.

Автор

Боса Любов

кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5381-8151

Головко Олександр

молодший науковий співробітник відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0270-6715

 

Спільні українсько-молдовські місця пам’яті в культурному ландшафті Орхейських Кодр Республіки Молдова

 

Анотація

Стаття ґрунтується на матеріалах експедиційної поїздки 2019 року до Оргеївського району Республіки Молдова. Наголошено на значущості локальних традицій, які сформувалися в умовах українсько‑молдовського міжкультурного співжиття і ввійшли до сучасного арсеналу культурної пам’яті як молдован, так і українців. Зазначається особлива роль у цьому культурного ландшафту території як ретранслятора колективної пам’яті. Завдяки аналізу взаємозв’язків між місцевою спільнотою і природними умовами її проживання стало можливим визначити особливості народного житлобудування, господарських практик, обрядовості тощо. Показано формоутворюючу роль колишньої садиби поміщика К. Баліоза в с. Іванча (Ivancea) в ментальному конструюванні місцевого ландшафту. Водночас на таке конструювання вагомий вплив має перебування населеного пункту в ареалі Старого Орхею (Orheiul Vechi), унікальної природно‑культурної зони, що вважається візитівкою Молдови. Численні комеморативні практики українців (створення громадських організацій, діяльність місцевого фольклорного колективу, пошук новітніх форм для самопрезентації) є важливими складниками життєдіяльності мешканців с. Іванча. Крім того, це необхідний аспект розвитку етнічної самосвідомості всієї української спільноти Молдови загалом в умовах усвідомленого гармонійного міжкультурного співіснування та спільних місць пам’яті.

 

Ключові слова

українці Молдови, спільні місця пам’яті, культурний ландшафт, Старий Орхей, с. Іванча, садиба Баліоза, комеморативні практики.

 

Джерела та література

 1. Бакалов С. Молдавские казаки: происхождение, эволюция и организационная структура (XVI–XIX вв.). Соціальна історія : науковий збірник/ за ред. проф. Г. Казьмирчука. Київ : Логос, 2012. Вип. VIII. С. 12–32.
 2. В Иванче строят Диснейленд? Кишиневские історики хотят знать, кто решил судьбу усадьбы Балиозов? Альянс Moldova Noastra. 2007. № 23 (59), 29 июня. С. 2.
 3. Гоберман Д. Каменный цветок Молдавии. Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. 76 с.
 4. Гоберман Д. По Молдавии. Ленинград : Искусство, 1975. 167 с.
 5. Голуб В., Сорочинский И. Иванча. Страницы истории села. Орхей, 2001. 142 c.
 6. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 9. Народна житлобудівна культура. Екологія та організація середовища проживання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 944 с.
 7. Гоберман Д. По Молдавии. Ленинград : Искусство, 1975. 167 с.
 8. Голуб В., Сорочинский И. Иванча. Страницы истории села. Орхей, 2001. 142 c.
 9. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 9. Народна житлобудівна культура. Екологія та організація середовища проживання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 944 с.
 10. Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 676 с.
 11. Курдиновский В. Древнейшие типичные православные церкви Бессарабии. Ч. 1. Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества / под ред. В. Курдиновского. Кишинев : Епархиальная типография, 1918. Вып. 10. 100 с.
 12. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии. Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества / под ред. В. Курдиновского. Кишинев : Епархиальная типография, 1910. Вып. 1. 163 с.
 13. Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Українсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки : збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1. 344 с.
 14. Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Українсько‑молдовськi етно­культурнi зв’язки: збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2016. Т. 2. 340 с.
 15. Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Українсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки : збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Stratum Plus, 2017. Т. 3. 378 с.
 16. Моисеенко З. Архитектура сельских домов Молдавии. Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. 294 с.
 17. Кожухарь В. Материальная культура украинцев Молдовы: проблемы исследования. Ежегодник Института межэтнических исследований. Кишинев, 2002. Т. 3. С. 77–80.
 18. Постикэ Г. Номинация археологического ландшафта «Орхеюл Векь» в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и современность. Казань, 2018. Т. 1. № 2. С. 72–84.
 19. Тарас Я. Памятники архитектуры Молдавии (XIV – начало XX века). Кишинев : Тимпул, 1986. 248 с.
 20. Українці Молдови. Історія і сучасність : збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. 256 с.
 21. Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи / записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2020. 800 с.
 22. Чухліб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648–1721 рр. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 616 с.
 23. BosaL., Holovko O. Features of the vernacular landscape of Ukrainians in the village Ivancha Orhei district of Moldova (according to expeditionary materials of 2019). Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimoniulcultural: cercetare, valorificare, promovare». Ed. a 12: Programul şirezumatelecomunicărilor / com. şt., com. org.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău, 2020. Р. 63. DOI: 10.6084/m9.figshare. 12356399.
 24. Cojuhari V., Cojuhari E. Cultura materială a ucraineniolor din Republica Moldova. Patrimoniul Cultural Naţional ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova / Inst. Patrimoniului Cultural ; coord.: Victor Ghilaş ; red. şt.: Adrian Dolghi. Chişinău, 2019. Vol. 1. Р. 177–195.
 

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ