Повернутись до журналу2022 рік №2

Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Тронь Альона
Стор.:
100-111
Бібліографічний опис:
Тронь, А. (2022) Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України. Народна творчість та етнологія, 1 (393), 100–111.

Автор

Тронь Альона

кандидатка історичних наук, асистентка кафедри історії світового українства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України

 

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази діаспоральної політики України, зокрема щодо задоволення національно-культурних потреб закордонних українців. Досліджується процес організації управління сферою відносин з українською діаспорою на рівні центральних органів виконавчої влади та відповідних дорадчо-консультативних інституцій, починаючи з 1991 року й до сьогодні. Специфіка співпраці України з діаспорою в галузі культури аналізується в контексті реалізації державних цільових програм співробітництва із закордонними українцями та культурної дипломатії.

 

Ключові слова

закордонні українці, українська діаспора, діаспоральна політика, національно-культурна діяльність, культурна дипломатія.

 

Джерела та література

 1. Аналітична записка «Оптимізація посилення культурної присутності України в Європі». 13.05.2014 р. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/optimizaciya-posilennya-kulturnoi-prisutnosti-ukraini-v-evropi.
 2. Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 34. С. 33–46.
 3. Боєчко В. Діяльність МЗС України щодо підтримки української діаспори. Українського цвіту по всьому світу. Київ, 2008. С. 25–29.
 4. Декларація про державний суверенітет України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text.
 5. Завдання, повноваження та стратегія діяльності Міжнародної української школи. URL : https://uis.org.ua/wpcontent/uploads/2018/07/ %D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%A3%D0%A8_%D0%9E%D0%BA.pdf.
 6. Закон України «Про закордонних українців» від 4 березня 2004 року № 1582‑IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15#Text.
 7. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» станом на 1 січня 2020 року. URL : https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/budget/zvit2019/kpkv-1401110.pdf.
 8. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» на 2020 рік. URL : https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/budget/zvit2020/1401110.pdf.
 9. Інформаційна довідка щодо фінансування Міністерства культури України в 2016–2020 роках. Київ, 2017. 29 с.
 10. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці». Київ, 2009. 66 с.
 11. Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 12. Мазука Л. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії. Аналітична доповідь. Київ, 2013. 32 с.
 13. Перелік закордонних дипломатичних установ України, у складі яких утворюються культурно-інформаційні центри. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/34546506.
 14. Положення про відділ культури етносів України та української діаспори. URL : http://mincult.kmu.gov.ua.
 15. Про Державну програму «Українська діаспора на період до 2000 року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 119. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-96-%D0%BF#Text.
 16. Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1546. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1546-2003-%D0%BF#Text.
 17. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 960. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2006-%D0%BF#Text.
 18. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1034. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1034-2006-%D0%BF#Text.
 19. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 682. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF#Text.
 20. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 344. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-spivpraci-iz-zakordonnimi-ukrayincyami-na-period-do-2020-roku.
 21. Про затвердження плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012–2015 роки: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 червня 2012 року № 654. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0654736-12#Text.
 22. Про затвердження плану першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі на 2008–2009 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 668‑р. URL : https://minjust.gov.ua/news/ministry/rozporyadjennya-minyust-bude-zalucheno-do-realizatsii-nizki-zahodiv-schodo-rozvitku-zvyazkiv-z-ukraintsyami-yaki-projivayut-za-mejami-ukraini-8411.
 23. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 165. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2017-%D0%BF#Text.
 24. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 414. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/414-2018-%D0%BF#Text.
 25. Проєкт Концепції державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року. URL : https://ireland.mfa.gov.ua/news/proyekt-koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-spivpraci-iz-zakordonnimi-ukrayincyami-na-period-do-2023-roku.
 26. Про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України: Указ Президента України від 20 лютого 2006 року № 142/2006. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142/2006#Text.
 27. Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями: Указ Президента України від 13 жовтня 2006 року № 875/2006. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875/2006#Text.
 28. Про Національну програму «Закордонне українство» на період до 2005 року: Указ Президента України від 24 вересня 2001 року № 892/2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892/2001#Text.
 29. Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова ВР України від 2 липня 1993 року № 3360‑XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text.
 30. Про утворення державної установи «Український інститут»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 430‑р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2017-%D1%80#Text.
 31. Розумна О. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи. Аналітична доповідь. Київ, 2016. 53 с.
 32. Стратегія Українського інституту. URL : https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/strategy-ukrainian-institute-2.pdf.
 33. Тимофєєв С. Управління у сфері етнонаціональних відносин за часів незалежності української держави. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 2 (5). С. 52–59.
 34. Українська громада у державах світу. Міністерство закордонних справ України: сайт. URL : https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/ukrayinska-gromada/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svitu.