Повернутись до журналу2022 рік №2

Нові штрихи до «Автопортрета зі свічкою» Тараса Шевченка – автора «Кавказу» та «Заповіту»

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Пономаренко Олеся
Стор.:
112-123
Бібліографічний опис:
Пономаренко, О. (2022). Нові штрихи до «Автопортрета зі свічкою» Тараса Шевченка – автора «Кавказу» та «Заповіту». Народна творчість та етнологія, 1 (393), 112–123.

Автор

Пономаренко Олеся

кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Національного музею Тараса Шевченка

 

Нові штрихи до «Автопортрета зі свічкою» Тараса Шевченка – автора «Кавказу» та «Заповіту»

 

Анотація

У статті проаналізовано розуміння просвітницької ролі митця в суспільстві Т. Шевченком і В. Шекспіром – письменниками, твори яких ознаменували прихід нових епох. Здійснено порівняльно-літературний аналіз основоположних ідей трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» (рух від Класицизму до Романтизму передано трагічною колізією між ворожнечею родів і високим почуттям любові), поезій «Кавказ» і «Заповіт» у збірці Т. Шевченка «Три літа» (митець стоїть на службі суспільного прозріння заради свободи людини і нації). Зіставлено ключові образи Шевченкової поетичної збірки «Три літа» і «Життя св. пророка Єремії» (за збіркою «Четьї-Мінеї» Д. Туптала). Здійснено спробу розглянути Шевченкову збірку «Три літа» як літературно-художню цілісність і до традиційної в цьому аспекті образності поеми «Сон» долучити «переяславське бачення «Кавказу» та «Заповіту».

 

Ключові слова

митець, просвітницька роль, порівняльно-літературний аналіз, суспільство, лірика, нація, автопортрет, свічка, «Три літа», «Житіє», пророк, Єремія, «Кавказ», «Заповіт», літературно-художня цілісність, Переяслав.

 

Джерела та література

 1. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / вступ. сл. С. А. Гальченка ; післям. Т. І. Андрущенко. Київ : Україна, 2004. С. 92–93.
 2. Боронь О. Могила як домінанта Шевченкового простору. Матеріали 24‑ї наукової Шевченківської конференції (24–26 квітня 2001 р.). Черкаси : Брама, 2003. Кн. 1. С. 126–133.
 3. Гальченко С. А. Примітки. Шевченко Т. Три літа. Київ : Либідь, 2014. С. 360–374.
 4. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. Київ : Наукова думка, 2008. С. 20–47.
 5. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 700 с.
 6. Жулинський М. Г Книга «святої правди». Шевченко Т. Три літа. Київ : Либідь, 2013. С. 6–15.
 7. Жур П. Дума про огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. Київ : Дніпро, 1985. С. 113–123.
 8. Зленко Г. Козачковський Андрій Осипович. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. Київ : НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013, Т. 3 : І–Л. С. 439.
 9. Касіян В. Офорти Тараса Шевченка. Київ: Мистецтво, 1964. С. 5–8.
 10. Козачковский А. О. Из воспоминаний о Т. Г. Шевченко. Спогади про Тараса Шевченка. Київ : Дніпро, 2010. С. 80–84.
 11. Левченко В. Чигирин. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. Київ, 2015. Т. 6. С. 744.
 12. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1965. Т. CLXXIX.
 13. Стус Д. В., Чуйко Т. П., Шиленко Ю. А., Наумова Н. Г., Орлова Н. І., Калініна Т. В., Козулько А. О. Тарас Шевченко. Мистецька спадщина. Альбом. До 200‑річчя від дня народження Т. Шевченка. Київ : Мистецтво, 2013. С. 7–40, 260, 306. № 178.
 14. Таранушенко С. А. Шевченко художник. Київ : Радянська Україна, 1961. 78 с.
 15. Тархан-Береза З. П. Тарас Шевченко – поет і художник. (До проблеми єдності образного мислення). Київ : Наукова думка, 1985. С. 6–11; 92–118.
 16. Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / [редкол. : Є. П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Наукова думка, 1982. Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903–1905). 512 с.
 17. Шах-Майстренко М. І. Шевченко і антична культура. Київ : Фахівець, 1999. 288 с.
 18. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів : у 10 т. / Відп. ред. : В. І. Касіян. Київ, 1961–1964. Т. 7. Живопис, графіка 1830–1847 років. [редколегія : О. І. Білецький, Д. Д. Копиця, О. Є. Корнійчук та ін.]. Кн. 2. Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1961. С. 16. № 216, 217; С. 66. № 408.
 19. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів : у 10 т. / Відп. ред. : В. І. Касіян. Київ, 1961–1964. Т. 10. Живопис, графіка 1857–1861. [редколегія : О. І. Білецький, Д. Д. Копиця, О. Є. Корнійчук та ін.]. Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1963. С. 38. № 60.
 20. Шевченко Т. Г. Три літа / упоряд. і прим. С. А. Гальченка. Київ : Либідь, 2014. 376 с.
 21. Шекспір В. Вибране : для середнього та старшого шк. віку : пер. з англ. / Вільям Шекспір ; упорядкув. текстів, передм., підгот. комент. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка. Київ : Школа, 2003, 365 с. (Шкільна хрестоматія).
 22. Яцюк В. М. Віч-на-віч із Шевченком: іконографія 1838–1861 років. Київ : Балтія-друк, 2004. С. 12–48.