Повернутись до журналу

Сільська мода ХХ століття в українському вбранні та текстилі

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Селівачов Михайло
Стор.:
65–74
УДК:
391(1-22)](477)“19”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2023.01.065
Бібліографічний опис:
Селівачов, М. (2023) Сільська мода ХХ століття в українському вбранні та текстилі. Народна творчість та етнологія, 1 (397), 65–74.

Автор

Селівачов Михайло

доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна). ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9199-0270

 

Сільська мода ХХ століття в українському вбранні та текстилі

 

Анотація

Актуальність статті зумовлена активними спробами модернізувати в наші дні традиційні форми предметно-речової творчості, пристосувати їх для сучасного сценічного, фестивального використання так само, як і для повсякденного побуту. При цьому професійні модельєри й самодіяльні майстри недостатньо враховують досвід новацій, накопичений у самому народному середовищі. Мета цього дослідження – з’ясувати шляхи та методи оновлення, що спонтанно складалися в різних регіонах України впродовж ХХ ст., а також визначити специфіку «сільської» моди, відмінної від «великої» моди міста. Методика праці передбачала польові дослідження, бесіди з майстрами та споживачами їхніх виробів, вивчення музейних збірок і фахової літератури задля простеження стадіальних і хронологічних змін у крої та декорі вбрання, використанні нових матеріалів, орнаментиці, місцевому назовництві. 

Ми дійшли висновку, що зміна моди в сільському соціумі відбувалася протягом ХХ ст. пересічно кожні 7–10 років, що співмірно з ритмом міської моди. На зміну моди впливає сукупність закономірних і випадкових чинників. Основ­на причина – вичерпання ресурсу безперервної естетичної дії певної форми, колориту, орнаменту. Нове на селі подеколи є добре призабутим старим, уживаним два-три покоління тому. Специфіка сільської моди – стриманість, звичаєвість, локальний характер орнаментики, неприйняття різких змін, явної еротичності, багатошаровість і різнофактурність одягу. Раніше тут не було портретних або пейзажних зображень, які нині поширені в міській молодіжній моді. Вивчення народного вбрання та декору ХХ ст. як зміни місцевої моди має чималі пізнавальні можливості.

 

Ключові слова

сільська мода, місцева мода, панська мода, національна мода, престижність у моді.

 

Джерела та література

  1. Космина О. «Очиста рожа», «дрібненькі павучки», «грушки». Візерунки полтавських плахт, зібраних Миколою Могилянським наприкінці ХІХ століття. Київ, 2022. URL : https://localhistory.org.ua/rubrics/strii/ochista-rozha-dribnenki-pavuchki-grushki-vizerunki-poltavskikh-plakht-zibranikh-mikoloiu-mogilianskim-naprikintsi-khikh-stolittia/?fbclid (дата звернення: 26.08.2022). 
  2. Народне мистецтво Галичини й Буковини. Київ, 1919. 68 с.
  3. Сидорович С. Й. Художня тканина західних областей УРСР. Київ : Наукова думка, 1979. 156 с. 
  4. Чуботіна І. Особливості чоловічого сільського вбрання 1960–1970‑х рр. на прикладі села Червона Слобода за фотоархівом О. Медведєва. Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1645–1657. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1645.
  5. Юдкін І. М. Фольклоризація як антитеза вульгаризації. Традиційне й особистісне у мистецтві : збірник. Київ : УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. С. 76–81.
© ІМФЕ