Повернутись до журналу2023 рік №2

Концерт для віолончелі з оркестром Олександра Яковчука: до питання еволюції жанру

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Кушнірук Ольга
Стор.:
75–79
УДК:
785:6:780.614.334]:78.071.1(Яко)(477)“20”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2023.01.075
Бібліографічний опис:
Кушнірук, О. (2023) Концерт для віолончелі з оркестром Олександра Яковчука: до питання еволюції жанру. Народна творчість та етнологія, 1 (397), 75–79.

Автор

Кушнірук Ольга

кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0766-2555

 

Концерт для віолончелі з оркестром Олександра Яковчука:
до питання еволюції жанру

 

Анотація

Мета статті – висвітлити жанрово-стильові особливості Концерту для віолончелі з оркестром О. Яковчука (2006) у контексті співвідношення традиційних та інноваційних ознак жанру. Методологія дослідження заснована на застосуванні культурологічного підходу, джерелознавчого, текстологічного методів, а також методів цілісного аналізу та інтерв’ювання. Зазначений підхід дозволяє розкрити художньо-виразові якості твору в аспекті оновлення жанрових ознак інструментального концерту. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено жанрово-стильові особ­ливості Концерту для віолончелі з оркестром О. Яковчука з огляду на інноваційність підходу композитора до розуміння жанру (впровадження симфонічних принципів, тематичні зв’язки між частинами циклу, філософський характер каденції) у поєднанні з первинними засадами. Висновки. Концерт для віолончелі з оркестром О. Яковчука виходить за рамки інструментального концерту, сягаючи жанрового симбіозу «концерт-камерна симфонія». Присвята жертвам політичних репресій в Україні зумовила трагедійність концепції, різнопланове представлення протилежних образних сфер. Це відобразилося у продуманій драматургії, художніх характеристиках образів борців-мучеників і підступно-цинічного зла, у яскраво вираженій національній складовій і впливі симфонічних принципів мислення.

 

Ключові слова

українська музика, інструментальний концерт, віолончельний концерт, Олександр Яковчук.

 

Джерела та література

  1. Біла К. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Київ, 2011. 20 с.
  2. Біла К. Особливості сучасного етапу розвитку жанру інструментального концерту та його різновидів. Українське музикознавство. 2010. Вип. 36. С. 76–83.
  3. Бондаренко М. Поэтика концертной каденции (генетические свойства и характерные признаки). Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Харків, 2009. Вип. 26. Аспекти історичного музикознавства. ІІІ. Vivere est cogitare. С. 82–93.
  4. Іванченко В. Г. Інструментальний концерт у творчості донецьких композиторів (до проблеми симфонізації жанру). Музичне мистецтво Донбасу: вчора, сьогодні, завтра. Київ ; Донецьк, 2001. С. 137–144.
  5. Кушнірук О. Концерт № 2 для скрипки з оркестром О. Яковчука (до проблеми еволюції жанру в українській музиці). Студії мистецтвознавчі. Київ, 2014. Чис. 3. С. 98–102.
  6. Мінкін Л. Джерела жанру. Музика. 1984. № 6. С. 6–7.
  7. Сумарокова В. Український віолончельний концерт у контексті світової музичної культури. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2001. Вип. 17 : Українська тема у світовій культурі. С. 338–352.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ