Повернутись до журналу

[Архівний матеріал]. Відділ «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 1, од. зб. 661, арк. 56–64

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Стор.:
91–100
УДК:
327.5:341.46]:930.25(477.52/.6)“19/20”
Бібліографічний опис:
[Архівний матеріал] (2023) Відділ «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 1, од. зб. 661, арк. 56–64. Народна творчість та етнологія, 1 (397), 91–100.

 

 

[Архівний матеріал]. Відділ «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 1, од. зб. 661, арк. 56–64

 

 

Анотація

Публікація містить архівні матеріали, які репрезентують польові записи членів Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук, здійснені в 1920–1930-х роках на теренах східних українських земель, які з 2014 року перебувають у сфері територіальних зазіхань росії. Частина цих експедиційних студій була оприлюднена в попередніх випусках нашого часопису. Сподіваємося, що вони будуть переконливим аргументом щодо заселеності зазначених земель українською етнічною спільнотою. А відтак нинішні агресивні воєнні зазіхання на ці терени окупаційних військ росії є безпідставними і такими, що суперечать нормам міжнародного права.

© ІМФЕ