Народна творчість та етнологія
№2-3 (1997 рiк )

Зміст

150 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ФЕДОРА ВОВКА

ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Стор.: 4-7

З ІСТОРІЇ НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ПОБУТУ

НАРОДОЗНАВЧІ ПРАЦІ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

МИТЕЦЬ І НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Стор.: 80-84

НОТАТКИ І МАТЕРІАЛИ

Стор.: 91-97
Стор.: 97-101
Стор.: 101-110

НАРИСИ, ЕТЮДИ

КОСМИНА ТАМАРА, КРИВОЛАПОВ МИХАЙЛО, СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО, ЮР МАРИНА
Стор.: 111-114
РУТКОВСЬКА ОЛЬГА, ВАЛЬКОВА ВІКТОРІЯ
Стор.: 114-117

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ