Повернутись до журналу2014 рiк №2

"Огузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-Дина и "Родословная туркмен" Абу-л-Гази хана Хивинского об истории огузов

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Афзаладдин Аскер
Стор.:
44-48
© ІМФЕ