Повернутись до журналу2017 рiк №2

Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Щербань Олена
Стор.:
42-48
УДК:
392.8(477.63/.65)
Бібліографічний опис:
Щербань, О. (2017) Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Народна творчість та етнологія, 1 (365), 42–48.

Автор

Щербань Олена – кандидат історичних наук, докторант Харківської державної академії культури, етнолог, музеолог, популяризатор української традиційної культури Полтавщини, Харківщини та Сумщини

 

Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття

 

Анотація

У статті йдеться про особливості харчування українських селян-середняків, що мешкали в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У традиційній культурі харчування в будень їжа була простою, але поживною, без смаколиків, які були дозволені лише у святкові дні, що додатково регламентувало споживання зайвих калорій. У порівнянні з сьогоденням, помітні наступні відмінності: наші предки вживали продукти переважно власного виробництва. Серед них здебільшого злакові, овочеві культури, такі як буряк, капуста. Страви та напої готували в глиняному посуді, різноманітному за формами, розмірами та призначенням у варистій хатній печі. Технологія приготування в печі передбачала процеси варіння і тушкування, смажених страв вживали дуже мало. Процеси приготування і подачі страв до столу виконували виключно жінки. Режим харчування всієї родини був підпорядкований режиму праці.

 

Ключові слова

глиняний посуд, культура харчування, вариста піч, Наддніпрянщина.

 

Список використаних джерел

 1. Артюх Л. Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України. Київ : Наукова думка, 1982. 112 с.
 2. Вовк Хв. К. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с.
 3. В. Щ. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами. Этнографическое обозрение/ издание Этнографического отдела императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете. Москва, 1899. № 1–2. С. 266–322.
 4. Етнографічні матеріали (1854–1855 рр.). Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Ф. 2. Од. зб. 11. 95 арк.
 5. Заглада Н. Харчування в с. Старосіллі на Чернігівщині. Матеріали до етнології/ Всеукраїнська академія наук. Київ, 1931. ІІІ. С. 83–196.
 6. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Українські повісті. Київ : Державне видавництво України, 1929. Т. 1. 517 с.
 7. Кирчів Р. Наддніпрянщина. Мала енциклопедія українського народознавства/ за ред. С. Павлюка ; НАН України, Інститут народознавства. Львів, 2007. С. 368.
 8. Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ : Час, 1991. 218 с.
 9. Котляревський І. П. Повне зібрання творів. Київ : Наукова думка, 1969. 512 с.
 10. 10. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. 174 с.
 11. Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Санкт-Петербург : Тип. Н. Н. Клобукова, 1901. 1052 с.
 12. П. И. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате. (Материалы для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда). Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю» на 1889 год. Харьков : Типография Губернского правления, 1889. Вып. 3. С. 35–66.
 13. Хмелевская М. Экономная кухарка / под. ред. Е. Астаховой, Т. Крупы. Харьков : Библекс, 2006. 416 с.
 14. Щербань Е. В. Глиняная посуда как элемент традиционной культуры питания украинцев: постановка проблемы. Материалы I Международного симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира», 30 октября – 1 ноября 2014 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 2015.
 15. Щербань О. В. «Красне письменство», як джерело керамологічних досліджень культури харчування доби українців доби козаччини. Заповідна Хортиця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці». Запоріжжя : А&V.Art.GROUP, 2011. Спец. вип. С. 80–83.
 16. Щербань О. В. Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття). Народознавчі зошити. 2015. № 1 (121). С. 195–205.
 17. Щербань О. Глиняний посуд Наддніпрянщини, як складова традиційної культури харчування українців. Сучасні дослідження української культури = Wspolczesne badania nad ukrainska kultura/ за ред. М. Замбжицької, П. Олеховської та К. Якубовської-Кравчик. Варшава ; Івано-Франківськ : SowaSp., 2015. С. 266–283.
 18. Щербань О. Звіт про Автоетнографічну експедицію в селах Зіньківського району Полтавської області, здійснену впродовж травня 2014 року організаторами І Всеукраїнського фестивалю-квесту «Борщик в глиняному горщику 2014», запланованого на 16 серпня 2014 року (Опішня, Полтавщина). Приватний архів О. Щербань.