Повернутись до журналу2017 рiк №2

Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Ярова Аліна
Стор.:
73-80
УДК:
728.6(477.51)“18/20”
Бібліографічний опис:
Ярова, А. (2017) Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ – початок ХХІ століття). Народна творчість та етнологія, 1 (365), 73–80.

Автор

Ярова Аліна – аспірантка третього року навчання зі спеціальності «Етнологія» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)

 

Анотація

Стаття присвячена вивченню традиційної хати населення Коропського Подесення – території Коропського району, що знаходиться над течією річки Десни. Природа цієї території мала значний вплив на культуру її мешканців – велика кількість боліт та лісів зумовили досить повільний розвиток традиційного будування, а також використання дерева як основного матеріалу.

У статті досліджено конструкції житлової архітектури. Розглянуто будування хати на пнях «лигурях» та встановлення призьби навколо будинку. Під час аналізу конструкцій зрубних хат відзначено дуже слабке поширення в Подесенні жител каркасних конструкцій. Проаналізовано способи зовнішньої обробки стін.

Досліджено планування традиційної хати Коропщини наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. На досліджуваній території зустрічались однокамерні та двокамерні хати. Переважали житла з трикамерним плануванням. У статті розглянуто особливості інтер’єру житлової архітектури, що наприкінці ХІХ – у ХХ ст. були типові для території Лівобережної України і водночас мали локальні відмінності.

Науковець здійснила спробу графічної реконструкції зовнішнього вигляду житла Подесення кінця ХІХ ст., що за результатами дослідження було зрубної конструкції, побудоване на дерев’яних стовпах, мало призьбу навколо житлової частини хати та чотирисхилий дах.

Простежено коли та які зміни відбувались в житловій архітектурі Коропського району – коли почали замінювати традиційну долівку на дерев’яну підлогу, використовувати сучасні покрівельні матеріали, цеглу.

 

Ключові слова

житло, двір, ворота, піч, покрівельні матеріали, призьба, фундамент, лигурі, козирьок, зруб.

 

Список використаних джерел

 1. Веремейчик О. М. Археологічна та етнологічна розвідки на території Мезинського національного природного парку у 2009 р. / О. М. Веремейчик, О. М. Бондар. Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови. Матеріали науково-практичної конференції (Чернігів – Свердловка – Мезин, 17–18 вересня 2015 р.). Чернігів : Десна-Поліграф, 2015. C. 8–18.
 2. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с.
 3. Данилюк А. Г. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис. Київ : Техніка, 2008. 254 с.
 4. Данилюк А. Г. Наша Хата : етнографічний нарис про традиційне поліське житло. Луцьк : Надстир’я, 1993. 63 с.
 5. Етнографія України : навч. посіб. / за ред. проф. С. А. Макарчука. 2-ге вид., перероб. і доповн. Львів : Світ, 2004. 520 с.
 6. Лащук Ю. П. Народне мистецтво українського Полісся. Львів : Каменяр, 1992. 145 с.
 7. Могильченко М. Будівля на Чернігівщині. Матеріали до українсько-руської етнології/ видання Етнографічної комісії під ред. Хв. Вовка. Львів, 1899. Т. 1. С. 79–95.
 8. Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях. Київ : Абрис, 1999. 281 с.
 9. Самойлович В. П. Українське народне житло (кінець ХІХ – початок ХХст.). Київ : Наукова думка, 1972. 24 с.
 10. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. 2-ге вид. Київ : Либідь, 1994. 256 с.
 11. Чернігівщина : енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ : Українська радянська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1990. 1005 с.