Повернутись до журналу2017 рiк №5

Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Кожолянко Георгій
Стор.:
13-18
УДК:
39(436)(092)Кайндль:39(=161.2)
Бібліографічний опис:
Кожолянко, Г. (2017) Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 13–18.

Автор

Кожолянко Георгій – доктор історичних наук, професор, голова Буковинського етнографічного товариства

 

Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія

 

Анотація

У статті досліджено внесок Р. Ф. Кайндля в українську етнографію. Р. Ф. Кайндль – історик, етнограф, професор, ректор (1912/1913) Чернівецького університету, досліджував народознавство Буковини, Галичини і Закарпаття кінця ХІХ ст. Щорічно він здійснював етнографічні експедиції в різні райони Буковини та інші сусідні терени. Етнографічні дослідження Р. Ф. Кайндля стосувалися походження українців, їхньої матеріальної та духовної культури. Праці вченого про соціально-економічне становище, стан матеріальної культури руснаків Буковини, Галичини і Закарпаття засвідчують, що Р. Ф. Кайндль мав досить прогресивні, революційно-демократичні погляди на життя населення регіону. Після початку Першої світової війни, працюючи в університеті міста Граца (Австрія), дослідник опублікував чимало праць з історії та етнографії німців.

Р. Ф. Кайндль вказував на слов’янсько-українське походження і життя етнічних груп українського народу – гуцулів, бойків, русинів.

 

Ключові слова

наука, етнологія, експедиції, українці, матеріальна і духовна культура, наукові праці, дослідження.

 

Список використаних джерел

 1. Вовчак А. Українське народознавство на сторінках журналу «Am Ur-Quellе» (1890–1896). Народознавчі зошити. Львів, 1998. Зош. 2.
 2. Гнатюк В. Рецензія на роботи Р. Ф. Кайндля «Haus und Hof bei den Huzulen», «Viehzucht und Viehzauber in den Ostkarpaten». Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1898. Кн. 1. Т. 21.
 3. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1987.
 4. Ебергарт Г. Між народознавством та історією. Про сприйняття праць Р. Ф. Кайндля. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці, 2000. Т. 3.
 5. Кайндль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази, описані др. Раймундом Фрідріхом Кайндлем. 2-ге вид. Чернівці, 2000. (Перше видання німецькою мовою, 1894 р.).
 6. Камінська О. Особливості мови «карпатських русинів» у дослідженнях Раймунда Фрідріха Кайндля. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці, 2003. Т. 2 (16).
 7. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Проблеми, методи, методологія. Питання стародавньої, середньовічної історії, археології та етнології. Чернівці, 2000. Т. 2.
 8. Кожолянко Г. Етнографія Буковини другої половини ХІХ – ХХ ст. Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці, 2000. Вип. 2.
 9. Кожолянко Г. Етнографічні дослідження Буковини в період перебування краю у складі Австро-Угорщини. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології. Чернівці, 2000. Т. 3.
 10. Кордуба М. Розвідки д-ра Р. Кайндля з етнографії руської. Записки Наукового товариства Шевченка. Львів, 1896. Т. 11. Кн. 3.
 11. Курочкін О. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського регіону за матеріалами Р. Ф. Кайндля. Р. Ф. Кайндль і українська історична наука. Чернівці, 2004. Т. 1. 
 12. Масан О. Приятель українського народу (Р. Ф. Кайндль та його «Гуцули»). Кайндль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази, описані др. Раймундом Фрідріхом Кайндлем. 2-ге вид. Чернівці, 2000.
 13. Мороз М. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1991. Т. 223.
 14. Перейма П. Таємничі вершники-гуцули повертаються разом з Кайндлем. Зелена Буковина. 2000. № 1–2.
 15. Салогуб А. Етнографічні дослідження Р. Ф. Кайндлем українців Прикарпаття та Гуцульщини. Питання стародавньої, середньовічної історії, археології та етнології. Чернівці, 2003. Т. 2. 
 16. Троян С. Р. Ф. Кайндль і консолідація німецтва у Карпатському регіоні. Буковина – мій рідний край : матеріали Другої історико-краєзнавчої конференції молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 1997.
 17. Фрунчак С., Фантух А. З археологічної спадщини Раймунда Фрідріха Кайндля. Постаті української археології : матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1998. Вип. 7.
 18. Blase A. Raimund Fridrich Kaindl (1866–1930). Leben und Werk. Wiesbaden, 1962.
 19. Kaindl R. F. Ethnographische Streifzuge in den Ostkarpathen. Wien, 1898.
 20. Каindl R. F. Geschichte der Bukowina. Czernowitz, 1898. III Abschnitt. Bukowina unter der Herrschaft des Osterreichischen Kaiserhauses (zeit 1774).
 21. Kaindl R. F., Manastyrski A. Die Ruthenen in der Bukowina. Czernowitz, 1889. Bd. 1 ; 1890. Bd. 2.
 22. Kaindl R. F. Die Wetterzauberai bei den Ruthenen und Huzulen. Czernowitz, 1894.
 23. Klein F. Raimund Fridrich Kaind. Leben und Werk (1866–1930). Raimund Fridrich Kaindl. Kulturhistorische Ausstellung/ Johanneum, Graz. Graz, 1966.
 24. Mais A. Das Verhaltnis Raimund Fridrich Kaindl zur Volkskunde. Raimund Fridrich Kaindl. Kulturhistorische Ausstellung/ Johanneum, Graz. Graz, 1966.
 25. Nibio A. Zur Tode R. F. Kaindl. Archiv des Deutsche Kulturfereines in der Bukowina. Radautz, 1931.
 26. Wagner R. Raimund Fridrich Kaindl – der Karpathendeutsche. Kaindl-Archiv. Ausbnurg, 1992. H. 9/1 N.F.
 27. Wagner R. Vom Halbmond zum Doppeladler. Geschichte und Folkskunde von Raimund F. Kaindl. Ausburg, 1996.