Повернутись до журналу2017 рiк №5

Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в ХІХ столітті

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Кожолянко Олександр
Стор.:
19-25
УДК:
821.161.2Фед+655.41Куп]:39“18”
Бібліографічний опис:
Кожолянко, О. (2017) Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в ХІХ столітті. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 19–25.

Автор

Кожолянко Олександр – доктор історичних наук, доцент, секретар-референт Буковинського етнографічного товариства

 

Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в ХІХ столітті

 

Анотація

Буковинська етнографія сформувалась у другій половині ХІХ ст. Неабияке значення для неї мало створення просвітнього товариства «Руська бесіда» у 1850–1860‑х роках. Серед етнографів другої половини ХІХ ст. варто згадати В. Козарищука, В. Продана, С. Воробкевича та ін. Проте першість в етнографічних дослідженнях на Буковині в указаний період належить Юрію Федьковичу та Григорію Купчанку.

Ю. Федькович збирав етнографічний матеріал та досліджував календарну обрядовість українців Буковини, передусім українців-гуцулів. Г. Купчанко вивчав матеріальну культуру Буковини та її етнічний склад у другій половині ХІХ ст. За його авторства вийшло з друку понад 2000 статей, розвідок, віршів, крім окремих видань. Г. Купчанко був редактором газет «Звезда» (1882) у Лондоні, «Руська правда» (1888–1892) та «Просвєщеніе» (1893–1902) у Відні. Багато його праць були заборонені в Австро-Угорській імперії. Також діяч написав багато просвітницької літератури на різну тематику – від висвітлення історичних, релігійних питань до побутових порад.

 

Ключові слова

етнографія, дослідження, календарна обрядовість, матеріальна культура, етнос.

 

Список використаних джерел

 1. Абгар-Солтан. Осип-Юрій Федькович – руський народний поет на Буковині. Юрій Федькович в розвідках і матеріалах. Київ, 1958.
 2. До русских учеников и студентов. Руська правда. 1889. Ч. 11–12.
 3. Купчанко Г. Буковина и еи русски жители. Відень, 1895.
 4. Купчанко Г. Галичина и еи русски жители. Відень, 1896.
 5. Купчанко Г. Горілка або якъ вылечитися отъ пьянства. Відень, 1889.
 6. Купчанко Г. Загадки. Ластовка. Письмо для рускиx детей. Львів, 1870. Ч. 2. № 14–17.
 7. Купчанко Г. Из народных звычаев и обрядов Буковинско-русскаго народа. Временник Института Ставропигийского съ месяцесловом на год высокосный 1872. Львів, 1871.
 8. Купчанко Г. Изучаймо наш народ. Відень, 1891.
 9. Купчанко Г. Изъ сборника буковинских простонародных песен, сказок, повестей, пословиц, суеверий и пр. Буковинская зоря. Черновцы, 1870. № 2–3.
 10. Купчанко Г. Народные звычаи и обряды буковинско-русскаго народа. Временник Института Ставропигийского съ месяцесловом на 1873 год. Львів, 1872.
 11. Купчанко Г. Наша Родина. Відень, 1897.
 12. Купчанко Г. Некоторыя историко-географическыя сведенія о Буковине. Київ, 1875.
 13. Купчанко Г. Нравы, обычаи, загадки, суеверия, пословицы и прч. буковинско-русскаго народа. Календарь буковинско-руський на обыкновенный год 1877. Черновцы, 1876.
 14. Купчанко Г. Памятная книжка. На память 100-летнего юбилея 4-х классной народной школы въ Коцмане. Львів, 1880.
 15. Купчанко Г. Приповедки. Ластовка. Письмо для руских детей. Львів, 1870. Ч. 1. № 21.
 16. Купчанко Г. Рекрутська пісенька на Буковине. Изъ уст народа. Учитель. Письмо посвящене справам школ народных, господарству, промыслу, торговле. Львів, 1871. № 8.
 17. Купчанко Г. Русскій народ. Відень, 1889.
 18. Купчанко Г. Русский путеводитель по Вене и Австро-Венгрии. Відень, 1889.
 19. Купчанко Г. Русь и Польша. Вена, 1902.
 20. Купчанко Г. Сказки из житья Исуса Христа. Изъ уст народа. Временник Института Ставропигийского съ месяцесловом на 1873 год. Львів, 1872.
 21. Купчанко Г. Угорська Русь и еи русски жители. Відень, 1897.
 22. Купчанко Г. Холера. Що то есть холера, якъ можно охоронити себе отъ холеры и якъ можно вылечити хорого отъ холеры. Відень, 1892.
 23. Купчанко Г. Холмская русь и еи церковный начальникъ Высокопреосвященный Флавіанъ. Відень, 1894.
 24. Купчанко Г. Хто мы. Памятная книжечка в честь чествования девятисотлетия русского народа. Відень, 1888.
 25. Маковей О. Маланка Дністровая. Неділя. 1894. Ч. 33.
 26. Маковей О. Ти місяцю, ти королю. Неділя. 1894. Ч. 34.
 27. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича / з першодруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. Львів, 1902.
 28. Сосенко К. Різдво-Коляда і Щедрий Вечір / за ред. В. Коломійця. Київ, 1994.
 29. Федькович Ю. Люба-згуба. Федькович Ю. Вибрані твори. Київ, 1976.
 30. Федькович Ю. Серце не навчити. Федькович Ю. Вибрані твори. Київ, 1976.
 31. Федькович Ю. Твори : у 2 т. Т. 2 : Повісті, оповідання, казки, драматичні твори, листи / упоряд. М. Ф. Нечиталюк. Київ : Дніпро, 1984.
 32. Франко І. Довбуш Ю. Федьковича. Франко І. Про театр і драматургію. Київ : Вид-во АН УРСР, 1957.
 33. Франко І. Молодий вік Осипа Федьковича. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1980. Т. 27.
 34. Kupczanko G. Die Gajdamaken. Ein Beitrag zur Geschichte der Sozialen Verhaltnisse in Galizien und der Bukowina. Czernowitz, 1886.
 35. Kupczanko G. Der russische Nihilismus. Leipzig, 1884.
 36. Kupczanko G. Die ruthenischen Bauern in der Bukowina. Illustrirte Leipziger Zeitung. 1874. № 1594.
 37. Kupczanko G. Die Schicksale der Ruthenen. Leipzig, 1887.
 38. Kupczanko G. Sitten und Gebrauche der Bukowiner Ruthenen. Bukowiner Rundschau. 1875. № 5.