Повернутись до журналу2017 рiк №5

Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Каспяровіч Галіна
Стор.:
51-56
УДК:
39(=161.3)
Бібліографічний опис:
Каспяровіч, Г. (2017) Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 51–56.

Автор

Касперович Галина – доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу народознавства Центру дослідження білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі

 

Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў

 

Анотація 

У артыкуле характарызуецца дзейнасць Цэнтра даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі па вывучэнні этнакультурнай спадчыны беларускага народа, акрэсліваюцца асноўныя накірункі распрацоўкі фундаментальных і прыкладных праблем у галіне культуры, акцэнтуецца ўвага на ўзаемасувязях і навуковым супрацоўніцтве з Інстытутам мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогіі імя М. Т. Рыльскага НАН Украіны. Важнае месца адведзена даследванню сучасных шляхоў захавання народнага дойлідства, аналізу методыкі арганізацыі і стварэння дзяржаўнага скансена, музеіфікацыі помнікаў драўлянага дойлідства, якія звязаны з імёнамі знакамітых дзеячаў культуры. На фальклорных крыніцах прааналізаваны духоўныя традыцыі ў архітэктуры (паселішча і вуліца, жыллё, двор, гаспадарчыя пабудовы, царква). На статыстычных, палявых этнаграфічных матэрыялах, літаратурных крыніцах даследаваны тэндэнцыі і спецыфіка развіцця жывёлагадоўлі ў аграпрамысловых прадпрыемствах, падсобных сялянскіх і фермерскіх гаспадарках, выяўлены невыкарастаныя рэзервы і праблемы галіны.

 

Ключавыя словы

этнакультурная спадчына, традыцыя, навуковае супрацоўніцтва, народнае дойлідства, духоўныя традыцыі народнай архітэктуры, традыцыі жывёлагадоўлі.

 

Список використаних джерел

  1. Сельское хозяйство Республики Беларусь. Стат. сборник. Минск, 2016. 229 с.
  2. Яско А. Мало доить, важно любить. Рогачевские уроки большого молока. Сельская газета. 2016. 18 июня. С. 6.
  3. Субат У. Святло нязгасных зорак. Сельская газета. 2016. 19 марта. С. 24–25.
  4. Ковалев К. Коси коса, пока «Спорово». Сельская газета. 2015. 16 июля. С. 3.
  5. Курэц А. Звінелі косы на «Спараўскіх сенакосах». Беларуская ніва. 2012. С. 7.