Повернутись до журналу2017 рiк №5

Народні ремесла та промисли Роменщини в 20-30­х роках ХХ століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Коцур Юлія
Стор.:
70-77
УДК:
39:334.712/.713(477.53)"192/193"
Бібліографічний опис:
Коцур, Ю. (2017) Народні ремесла та промисли Роменщини у 20–30-х роках ХХ століття. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 70–77.

Автор

Коцур Юлія – кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»

 

Народні ремесла та промисли Роменщини в 20-30­х роках ХХ століття

 

Анотація

У статті досліджено народні ремесла та промисли Роменщини у 20–30-х роках ХХ ст. На основі архівних матеріалів та усних свідчень, зібраних авторкою, простежено тиск на сільських ремісників та кустарів, які не хотіли вступати в новостворені артілі. Влада все частіше відходила від засад добровільного об’єднання і змушувала їх вступати до новостворених колективів, обкладала непосильними податками. Подано змістовну довідку про рівень розвитку різних ремесел на Роменщині та становище ремісників до колективізації та в колективізованому господарстві. Особливу увагу приділено дослідженню становища ремісників та їхніх сімей у роки Голодомору 1932–1933. Виокремлюються домашні промисли, які забезпечували переважно господарські потреби селян, проте в голодні роки слугували засобом порятунку від смерті. Розглядаються нові промисли, які виникли в 30-х роках ХХ ст. на Роменщині. Проаналізовано стан розвитку ремесел та промислів у регіоні наприкінці 30-х років ХХ ст. Авторка дійшла висновку, що ремісники були змушені пристосовуватися до умов праці у створених артілях і кооперативах. Унаслідок цього виготовлені речі були нижчої якості, ніж у приватному виробництві. З виходом ремісників з артілі їх здебільшого замінювали недосвідчені майстри, які раніше не займалися цим виробництвом, що призводило до погіршення якості продукції та штучного занепаду ремесел.

 

Ключові слова

ремесло, ремісник, кустар, виріб, колективізація, облігація, податок, артіль.

 

Список використаних джерел

 1. Архів кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Архів КЕК). Ф. 12. П. 1. № 4.
 2. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 5.
 3. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 6.
 4. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 7.
 5. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 9.
 6. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 12.
 7. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 14.
 8. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 16.
 9. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 17.
 10. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 21.
 11. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 29.
 12. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 31.
 13. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 33.
 14. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 34.
 15. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 39.
 16. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 45.
 17. Архів КЕК. Ф. 12. П. 1. № 49.
 18. Державний архів Сумської області (далі – ДАСО). Ф. Р-4556. Оп. 1. Спр. 430.
 19. ДАСО. Ф. Р-7711. Оп. 1. Спр. 84.
 20. Діброва В. Г. Іллінський ярмарок / Діброва В. Г., Іваненко О. В., Панченко В. В. Ромни, 1993. 67 с.
 21. За розкрадання мірчука, зрив хлібозаготівель – 10 років. Радянське життя. 1933. 12 січня.
 22. Зведення про виконання плану хлібозаготівель на 2.1.1933 р. Радянське життя. 1933. 12 січня.
 23. Краю наш Роменський : краєзнавчий нарис / упоряд. Г. В. Діброва [та ін.] ; Роменська районна державна адміністрація. Суми : Слобожанщина, 2002. 103 с.
 24. Кулиняк Д. І. Тисячолітнє Ведмеже. Краєзнавчий нарис / Данило Кулиняк, Сергій Цюпко. Київ : ТОВ ВПЦ «Літопис – ХХ», 2010. 192 с.
 25. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія селянської культури 1920–1930-х років. Київ : Родовід, 1999. 590 с.
 26. Обов’язкової постанови частина 36/79 Роменського Районного Виконавчого Комітету від 31 грудня 1932 р. «Про встановлення твердої мережі діючих млинів на терені Роменського р-ну для помолу селянського збіжжя, про заборону переробки збіжжя на жорнах і ступах». Радянське життя. 1933. 7 березня. С. 2.
 27. Полтавщина / [упоряд.: М. Філянський, Я. Риженко] / Полтавський державний музей ім. В. Г. Короленка. Полтава : Полтава-поліграф, 1927. Т. 2. 420 с.
 28. Прядиво їдять миші. За більшовицький колгосп. 1934. 1 січня.
 29. Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932–1933 / [упоряд.: П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб]. Київ : Україна, 2003. 352 с.
 30. Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури. Київ : Стилос, 2008. 224 с.