Повернутись до журналу2017 рiк №5

Назва річки Інгул як пам'ятка мови та етнічної історії

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Бідношия Юрій
Стор.:
94-95
УДК:
81’373.21(477.65)
Бібліографічний опис:
Бідношия, Ю. (2017) Назва річки Інгул як пам’ятка мови та етнічної історії. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 94–95.

Автор

Бідношия Юрій – науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Назва річки Інгул як пам'ятка мови та етнічної історії

 

Список використаних джерел

 1. Карпенко О. П. Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини. Київ : Наукова думка, 1989. 190 с.
 2. Лучик В. В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя. Кіровоград : Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. К. Винниченка, 1996. 235 с.
 3. Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України / В. В. Лучик ; відп. ред. В. Г. Скляренко. Київ : Академія, 2014. 544 с.
 4. Німчук В. Хрестоматія з історії української мови X–XIII ст. Київ ; Житомир : Полісся, 2015. 352 с.
 5. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. 642 с.
 6. Сапельняк Т. І. Писемні відомості про уличів та тиверців (огляд джерел). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2004. Вип. 18. С. 9–16.
 7. Синиця Є. В. Уличі. Енциклопедія історії України/ редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2013. Т. 10. Т–Я. С. 223–224.
 8. Сміленко А. Т. Слов’яни та їх сусіди в Степовому Подніпров’ї (II–XIII ст.). Київ : Наукова думка, 1975. 211 с.
 9. Ткаченко О. Б. Носові голосні. Українська мова. Енциклопедія. Київ : Укр. енциклопедія, 2000. С. 388–389.
 10. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. Москва : Наука, 1968. 289 с.
 11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд., стереотип. Москва : Прогресс, 1986–1987. Т. 1–4.