Повернутись до журналу2017 рiк №6

«Ваше ім’я славне…»: Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Ковалець Лідія
Стор.:
38-43
УДК:
394.92(092)(437.5)
Бібліографічний опис:
Ковалець, Л. (2017) «Ваше ім’я славне…»: Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160 річчя від дня народження чеського етнографа). Народна творчість та етнологія, 5 (369), 38–43.

Автор

Ковалець Лідія – доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

«Ваше ім’я славне…»: Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа)

 

Анотація

У статті окреслено історію контактів письменниці, фольклориста й етнографа Є. Ярошинської з чеським україністом Ф. Ржегоржем. Їхнє листування припадає на 1890‑ті роки; особиста зустріч відбулася в Празі в 1891 році на Крайовій промисловій виставці. Зразки народного мистецтва, зібрані Є. Ярошинською на Буковині, її фольклорно-етнографічні статті прислужилися Ф. Ржегоржеві до створення унікальної колекції українських матеріалів для музею Напрсткa у Празі.

 

Ключові слова

Євгенія Ярошинська, Франтішек Ржегорж, Буковина, Чехія, епістолярій, подорож до Праги, промислова виставка, науково­культурні взаємини.

 

Список використаних джерел

  1. Русини в дорозї до Праги. URL : https://zbruc.eu/node/54062.
  2. Весоловський Я. Михайло Павлик. Буковина. 1904. 7 (20) листопада.
  3. Ковалець Л. «Власним трудом і силою волі…» Штрихи до портрета Євгенії Ярошинської (із першопублікацією мемуарних свідчень). Слово і Час. 2012. Ч. 12. С. 63–72.
  4. Ковалець Л. «Я свій нарід ніколи не покину»: Євгенія Ярошинська у зв’язках з Володимиром Ламанським (спроба реставрації заретушованого). Народна творчість та етнологія. 2014. № 3. С. 51–59.
  5. Ковалець Л. Євгенія Ярошинська та її переклади творів чеської письменниці Вільми Соколової. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Меценат та культура громадського дарунку в Центральній Європі ХІХ–ХХ століття», 11–13 травня 2008 р. (Україна, Чернівці; Чехія, Прага). Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. С. 92–96.
  6. Ковалець Л. Листи Григорія Купчанка до Івана та Євгенії Ярошинських як причинки до портретів автора й адресатки (спроба презентації). Народна творчість та етнологія. 2011. № 4. С. 62–69.
  7. Фенкель Л. Історія і статистика Австрійсько-Угорської монархії / Людвик Фенкель, Станіслав Гломбинський ; пер. В. Білецький. Львів : З друк. НТШ, 1901. 87 с.
  8. Фуртак М. Евгенія Ярошинська. Нова хата. 1929. Жовтень. С. 2.
  9. Ярошинська Є. Твори / упоряд., підготовка текстів, вст. ст. та прим. Ф. Погребенника. Київ : Дніпро, 1968. 466 с.