Повернутись до журналу2017 рiк №6

Особливості побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с.Можняківка Новопсковського району Луганської області)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Каплун Наталія
Стор.:
44-54
УДК:
39(477.61­22)
Бібліографічний опис:
Каплун, Н. (2017) Особливості побуту, традиційні заняття, промисли та обрядовість українського населення Східної Слобожанщини (с. Можняківка Новопсковського району Луганської області). Народна творчість та етнологія, 5 (369), 44–54.

Автор

Каплун Наталія – науковий співробітник відділу етнографії Луганського обласного краєзнавчого музею (2000–2014)

 

Особливості побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с.Можняківка Новопсковського району Луганської області)

 

Анотація

У статті проаналізовано традиційно-побутову культуру населення Східної Слобожанщини (за матеріалами польових записів у селі Можняківка Луганської обл.). Характеризуються локальні особливості зафіксованих етнокультурних явищ, їх зв’язок із загальноукраїнськими варіантами побутування.

 

Ключові слова

Східна Слобожанщина, етнокультура, локальні особливості.

 

Список використаних джерел

  1. Населення Луганської області (за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року). Луганськ, 2003.
  2. Багалей Д. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. Москва, 1848.
  3. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків, 1993.
  4. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края / под ред. В. В. Иванова. Харьков : Типография губ. правления, 1898. Т. 1. 1012 с.
  5. Селівачов М. Стінопис. Українці : у 2 кн. Опішне : Українське народознавство, 1999. Кн. 2. С. 433–454.
  6. Борисенко В. Весільна обрядовість. Українці: у 2 кн. Опішне : Українське народознавство, 1999. Кн. 1. С. 209–214.
  7. Вихрова Т. В. Научный отчет по материалам этнографической экспедиции по изучению особенностей и эволюции традиционно-бытовой культуры Новопсковского района. 2005 г. Луганск, 2009. Архив ЛОКМ.
  8. Вихрова Т. В. Основные семейные и календарные праздники и обряды слобожан (по материалам этнографического исследования Старобельского уезда Харьковской губернии кон. XIX в.). Луганск, 1993. Архив ЛОКМ.
  9. Курочкін О. Календарні звичаї та обряди. Українці : у 2 кн. Опішне : Українське народознавство, 1999. Кн. 2.