Повернутись до журналу2017 рiк №6

Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Буланова Наталія
Стор.:
58-62
УДК:
39+908](477.63­22)
Бібліографічний опис:
Буланова, Н. (2017) Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять. Народна творчість та етнологія, 5 (369), 58–63.

Автор

Буланова Наталія – кандидат історичних наук, директор Музею історії міста Кам’янське

 

Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять

 

Анотація

У статті досліджено руйнацію традиційного культурно-історичного ландшафту с. Тритузне під впливом будівництва в 1948 році шлакового заводу та особливості відображення цього процесу в історичній пам’яті мешканців села.

 

Ключові слова

с. Тритузне, шлаковий завод, Придніпровський хімічний завод, будівництво, ландшафти, руйнація, історична пам’ять.

 

Список використаних джерел

 1. Атомный проект: «Почтовый ящик» в судьбе города. Ведомости. 1997. 19 июня. С. 5.
 2. Боса Л. Г. Особливості традиційного природокористування в ландшафтах Південної Наддніпрянщини: трансформаційні та деформаційні процеси. URL: http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2014/N2/46.pdf.
 3. Горло Н. Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50–70‑ті pp. XX ст.). URL: http:// dspace.nbuv.gov.im/bitstrearn/handle/123456789/85526/13-Gorlo.pdf?sequence=l.
 4. Воспоминания Гордиенко (Ларкиной) Татьяны Никаноровны Документы. Музей історії міста Кам’янське (далі – МІМК).
 5. Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVIII – первой половине XIX в. (1719–1859 гг.). Москва, 1976.
 6. Кам’янське та його околиці середини XVIII – початку XX ст. : топонімічний словник / [авт.-упоряд. Н. М. Буланова (канд. іст. наук, ред.-упоряд.)]. Дніпродзержинськ, 2010.
 7. Краткая справка по истории развития ПО «ПХЗ» и его научном потенциале. Документы. МІМК. НДФ 6043. Арк. 11.
 8. Кузовов Ю. I. Приднепровский химический завод: исторический очерк. Днепродзержинск, 1997.
 9. Материалы для географии и статистики России, собранные офицером Генерального штаба капитаном В. Павлович. Санкт-Петербург : Типография Департамента Генерального штаба, 1862.
 10. Оленченко Г. Известный и неизвестный «ПХЗ». Ведомости. 2000. 14 дек.
 11. Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-і pp. XX ст.). Київ, 2002.
 12. Тимченко С. М. Українське село: проблеми етносоціальних змін. 1959–1989. Запоріжжя, 1995.