Повернутись до журналу2017 рiк №6

Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сергійчук Григорій
Стор.:
89-100
Бібліографічний опис:
Сергійчук, Г. (2017) Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року. Народна творчість та етнологія, 5 (369), 89–100.

Автор

Сергійчук Григорій – молодший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (група координації українознавчих досліджень)

 

Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року

 

Анотація

У статті йдеться про спробу української громади Москви продовжувати свою діяльність після захоплення влади більшовиками в листопаді 1917 року. У відповідь на вимушене припинення діяльності Української військової ради МВО московські українці утворили Раду української колонії в Москві, яка стала офіційним представництвом Уряду УНР. Опубліковано архівні документи колонії з пропозиціями до українсько-російського мирного договору 1918 року. Висвітлено спроби Наркомату з національних справ РСФРР взяти під контроль українських громадян.

 

Ключові слова

українці Москви, національна політика більшовиків, російсько-українська війна 1918 року.

 

Список використаних джерел

 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 1709. Оп. 1.
 2. Бюллетень Украинской Рады военных и рабочих депутатов гор. Севастополя. 1917. 22 декабря.
 3. Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 8. С. 103–154.
 4. Знамя трудовой коммуны. Москва, 1918. 7 сентября.
 5. Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 12 (25) декабря.
 6. К мирным переговорам с Украиной. Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 1918. 27 апреля.
 7. Колоніус Д. М. Як склалася рада української колонії в Москві. Українське слово. Москва, 1918. № 1.
 8. Крутікова Н. Є. Невідома сторінка з історії культури (Листування М. С. Грушевського та О. М. Горького). Слово і час. 1994. № 8. С. 38–49.
 9. Мельниченко В. Ю. Михайло Грушевський у Москві: авторська енциклопедія-хроноскоп. Київ : Либідь, 2015. 568 с.
 10. Нова Рада. Київ, 1917. 16 листопада.
 11. Нова Рада. Київ, 1917. 17 листопада.
 12. Чикаленко Є. Х. Щоденник (1907–1917). Київ : Темпора, 2011. 480 с.