Повернутись до журналу

Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського [рец.: Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с.]

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Вахніна Леся
Стор.:
103-104

Автор

Вахніна Леся – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського [рец.: Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с.]


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ