Повернутись до журналу2018 рiк №4

Акція «Вісла» 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Халюк Леся
Стор.:
71-78
УДК:
801.81:398.2]:314.151.3-054.74
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.03.071
Бібліографічний опис:
Халюк, Л. (2018) Акція «Вісла» 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика. Народна творчість та етнологія, 3 (373), 71–78.

Автор

ХАЛЮК ЛЕСЯ

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Акція «Вісла» 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика

 

Анотація

Українські та зарубіжні народознавці цілеспрямовано займаються дослідженням надбань тієї усної історії та словесності, яка є своєрідним художнім літописом історичних подій ХХ ст., і саме до таких подій відноситься переселення українців у 1947 році з Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння на північно-західні землі Польщі, відоме під назвою «акція “Вісла”».

Нині до нас повертаються несправедливо забуті хронікально-документальні матеріали, бібліографічно-довідкова та художня література, маловідомі вітчизняні та зарубіжні архівні джерела, а також усні історії свідків цієї трагедії, які є джерелом до пізнання світогляду українського народу та його історії.

Cеред українських друкованих органів Польщі важливе місце посідають тижневик «Наше слово», видання «Ватра», двомісячник «Бесіда». Цікавими з наукового погляду є також книжки та статті, присвячені історії окремих сіл на Лемківщині, де автори подають історію свого села, своєї родини, розповідають про хід переселення та про подальше життя українців на нових для них землях. Вони здебільшого мають характер авторських спогадів. В Україні також опубліковано подібні авторські спогади про історію українських сіл та переселення.

У статті представлено усні наративи про переселення, у яких зображено історичне підґрунтя наведених текстів і причини їх виникнення та існування. Варто зазначити, що оповіді колишніх переселенців багато в чому не збігаються, а інколи й дуже відрізняються від образів і формулювань, ухвалених офіційною історіографією.

 

Ключові слова

усні народні оповідання, наратив, меморат, акція «Вісла», українці-переселенці, Лемківщина, Холмщина та Підляшшя, західні та північні землі, національна ідентичність, мала батьківщина.

 

Список використаних джерел

 1. Акція «ВІСЛА» 28 квітня– 28 липня 1947. URL : http://www.ethnos.lemky.com/2007/05/26/akcja_vsla_28_ kvtnja__28_lipnja_1947_r.html.
 2. АркушинГ. Голоси з Підляшшя. Луцьк, 2007.
 3. 3БарнаА. Кавальчык тернистой істориі села Чорне на Лемковині. 1870–1970. Лігниця, 1996. 209с.
 4. ГаврилюкЮ. Розв’язати остаточно українське питання в Польщі. Дзеркало тижня. 28 квітня 2007. № 16. URL : http://dt.ua/articles/49817.
 5. ГукБ. Пропам’ятна книга «1947». Варшава : Тирса, 1997. 647 с.
 6. ДокляТ. Наша громада. (Минуле сіл: Ясюнка, Крива і Баниця на Лемковині). Нью-Йорк, 1969. 127 с.
 7. ЗарічнийЯ. З-над Солокії до Балтики. Український альманах. Варшава, 2006.
 8. КрасовськийІ. Лемківщина у верхів’ї ріки Вислоки. Львів : Думка, 2004. 160 с.
 9. Кузяк Т. Трагічні роки Бортного (депортація села 1947). Ватра. 2007. № 2 (57). Рік XVI. С. 4–5.
 10. Кузяк Т. Трагічні роки Бортного (депортація села 1947). Ватра. 2007. №3 (58). Рік XVI. С. 4–6.
 11. МісилоЄ. Календар акції «Вісла». Ватра. 2007. № 2 (57). Рік XVI. С. 14–17.
 12. МончакЛ. Лабова. Лемківське село нашої пам’яті. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. 102 с.
 13. Події ювілейного свята лемківськой культури. Ватра. 2007. № 4 (59). РікXVI. С. 14–15.
 14. СирникЯ. Про початки «Нашого слова»: погляд по іншому. Наше слово. Варшава, 2006. № 25 (2550). С. 3.
 15. СокілВ. Оддзвонив голодомор. Українці про голод 1932–1933 / фольклорні записи Василя Сокола. Львів, 2003.
 16. Щерба І., Яремкевич Л. Переселення українців з Надсяння в 1944–1947 роках у спогадах самих переселенців. URL: http: // etno.uaweb.org/lib/nadsiannia44.html.
 17. Chomiak R. Nasz łemkowski los. Stary Sąsz, 1995. 105 s.
 18. Dmitruk P. Wtedy wział pistolet i powiedział... to co, pójdziesz do bandy? Podlaskikwartalnikkulturalny. 2011. № 1.
 19. Kurak J. Nad Bieszczadami słońce zgasło. Warszawa, 2008. 104s.
 20. Кyrpan ?. І. Spohady… Загорода. 1995. № 3/6. С. 48–54.
 21. MlynarW. Wsiady klycze nasce. Загорода. 1995. № 1/4. С. 32–33.
 22. Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki łemków / pod red. W. Sitka. Wrocław, 1996.
 23. Wołosiuk L. Przebieg i skutki akcji «Wisła». Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji «Wisła» 1947 roku. Kraków, 1997. S. 23–35.
 24. Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic/ рod red. M. Szyszko-Graban, A. Szyszko, A. Rydzanicz, ks. A. Graban. Strzelce Krajeńskie, 2004. Т. 2. 280 s.
 25. Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z ługów i okolic / рod red. M. Szyszko-Graban, A. Szyszko, ks. A. Graban. Strzelce Krajeńskie, 2004. Т. 1. 151 s.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ